ЕТЕР ДИМЕТИЛОВИЙ

ЕТЕР ДИМЕТИЛОВИЙ, Dimethyl Ether, Methoxymethane (CAS № 115-10-6); син.: dimethyl oxide; DME; Dymel A; methoxymethane; methyl ether; oxybismethane; wood ether, — зріджений газ, який у високих концентраціях має слабкий етероподібний запах; при кімнатній температурі прозора, безбарвна рідина, практично без запаху.

C2H6O                                                     Мол. м. 46,07

Н3С-О-СН3

Е.д. одержують шляхом реакції бітумінозного або бурого вугілля з парою за наявності тонко подрібненого нікелевого каталізатора. Цією реакцією отримують формальдегід, який потім відновлюють до метанолу та Е.д. Також Е.д. може бути отриманий шляхом дегідратації метанолу. Має такі властивості: Тсамозайм — 350 °C; Ткип — –23,6 °C; Ткритична — 126,9°C; щільність — 0,66 г/cм3 для рідини при 25 °C; чистий матеріал є горючим, межа займистості — 3,4–18,2% у повітрі, водні суміші є негорючими; Тзамерз — –38,5 °C; Тспал — –41 °C; теплота згорання — –28,9 кДж/г (–6900 кал/г); розчинний в ацетоні, хлороформі, етанолі (95%), етері та воді (1:3); Е.д. зазвичай змішується з водою, неполярними матеріалами, а також з деякими напівполярними; для фармацевтичних аерозолів найкращим співрозчинником є етанол (95%); гліколі, олії та інші аналогічні матеріали демонструють різний ступінь змішування з Е.д.; поверхневий натяг — 16 мН/м (16 дин/см) при –10 °C; щільність пари (абсолютна) — 2,058 г/м3 при стандартній температурі й тиску; щільність пари (відносна) — 1,596 (повітря — 1); тиск пари — 592 кПа при 25 °C, 1301 кПа при 54 °C.

Е.д. використовують як пропелент у виробництві місцевих аерозольних препаратів (у поєднанні з вуглеводнями та іншими пропелентами). Зазвичай він не може бути використаний окремо як пропелент внаслідок високого тиску його пари. Е.д. є гарним розчинником і має унікальну властивість високої розчинності у воді порівняно з іншими пропелентами. Застосовують як пропелент у косметиці (у лаках для волосся, освіжувачах повітря, спреях проти москітів). Додатково використовують як холодоагент. Проте Е.д. є агресивним розчинником, може впливати на матеріали аерозольної упаковки. Окиснювачі, оцтова кислота, органічні кислоти, ангідриди не слід використовувати з Е.д.

Зріджений газ як пропелент є стабільним. Однак під дією повітря протягом тривалого періоду повільно може утворювати вибухонебезпечні пероксиди. Розчини рідкого Е.д. не мають бути сконцентровані шляхом перегонки або випарювання. Вдихання пари Е.д. високих концентрацій шкідливе. Крім того, контакт шкіри з рідиною Е.д. може спричиняти заморожування шкірного покриву і важке обмороження. При застосуванні в місцевих препаратах Е.д. може негативно впливати на шкіру, хоча якщо пропелент використовувати відповідно до вказівок, він швидко випаровується й не викликає подразнення. Працювати з Е.д. слід у добре вентильованому приміщенні, використовуючи захисний одяг, окуляри та рукавички.

Е.д. слід зберігати в щільно закритих металевих циліндрах у прохолодному сухому місці.

Також див. Вуглеводні, Етери.

Boulden M.E. Use of dimethyl ether for reduction of VOC content // Spray. Technol. Market. — 1992. — Vol. 2; Ibrahim Y.K., Sonntag H.G. Preservative potentials of some aerosol propellants: effectiveness in some pharmaceutical oils // Drugs. Made. Ger. — 1995. — Vol. 38; Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials / Еd. R.J. Lewis. — 11th edn. — NY, 2004; Sciarra J.J., Banker G.S., Rhodes C.T. Pharmaceutical aerosols. — 3rd edn. — NY, 1996; Sciarra C.J., Sciarra J.J., Gennaro A.R. Aerosols: The Science and Practice of Pharmacy. — 21st edn. — Philapdelphia, 2005.


Інші статті автора