ВІДХОДИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ВІДХОДИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ — відходи, що утворюються упродовж усього життєвого циклу фармацевтичної продукції (розроблення, виробництво, складування, транспортування, реалізація та використання кінцевим споживачем), ЛП, термін придатності яких закінчився, а також фальсифіковані та неякісні ЛП. Утворення В.ф.п. спричиняє ризик фізичного ушкодження шкірного покриву і слизової оболонки гострими предметами та можливого інфікування через рану; ризик токсичного ушкодження продуктами хімічної дезінфекції відходів; екологічний ризик, пов’язаний із надходженням відходів у довкілля та їхньою подальшою дисемінацією в повітрі, воді та ґрунті. До великих джерел утворення В.ф.п. належать фармвиробники, заклади охорони здоров’я, пологові будинки та відділення; середніх — клініки для амбулаторних хворих, морги, патологоанатомічні відділення, медичні лабораторії, науково-дослідні інститути, бази доклінічних і клінічних досліджень, ветеринарні лікарні, центри переливання крові, служби швидкої та невідкладної медичної допомоги; малих — аптеки, ветеринарні аптеки, фармдистриб’ютори, санаторії, притулки для людей похилого віку або інвалідів, косметичні й стоматологічні кабінети, фахівці з нанесення татуювань і голковколювання, зоопарки та ін. В.ф.п. поділяються на промислові відходи, відходи використання фармацевтичної продукції та відходи, що утворюються в процесі розроблення та дослідження ЛП (рисунок).

6547

Промислові відходи — це хімічно неоднорідні, складні, токсично-, хімічно-, біологічно-, корозійно-, вогне- та вибухонебезпечні полікомпонентні суміші речовин із різними фізико-хімічними властивостями, які утворилися в процесі діяльності ФП: відходи фармацевтичного виробництва (ЛП, які не прийняв відділ контролю якості, відбраковані АФІ, допоміжні та пакувальні матеріали, відходи пакувальних матеріалів, склобій та ін., які не можуть бути використані у виробництві); побутові відходи ФП (використані або відпрацьовані товари й матеріали, які застосовували для забезпечення діяльності основного, допоміжного й обслуговуючого виробництва (люмінесцентні лампи, акумулятори, відпрацьовані автомобільні шини тощо)). Відходи використання фармацевтичної продукції — ті, які утворилися в процесі застосування ЛП, медичних виробів, парафармацевтичної продукції, лікувальних косметичних засобів (повернені ЛП, постачання яких здійснювалося з порушенням умов договору; неякісні ЛП, вилучені з обігу з причин механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу; ЛП, незареєстровані, фальсифіковані або конфісковані при проведенні митних процедур (контрафактні) тощо), а також фармацевтична продукція, що не повністю використана населенням або у якої минув термін придатності. Важливою ознакою класифікації В.ф.п. є можливість їх вторинного використання, за якою відходи доцільно поділяти на зворотні, які можливо переробити або повторно використати, внаслідок чого ФП отримає додатковий прибуток, напр. повторне використання спирту у фітохімічному виробництві, і незворотні (неякісні або вилучені з обігу ЛП тощо).

Поводження з В.ф.п. — це дії, спрямовані на збирання, перевезення, зберігання, переробку, утилізацію, видалення, знешкодження й захоронення В.ф.п., а також контроль за цими операціями та нагляд за полігонами твердих побутових відходів, на які їх видалили.

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и науч. ред. проф. В.И. Сергеева. — М., 2006; Сагайдак-Нікітюк Р.В. Логістика управління відходами фармацевтичної галузі: Моногр. — Х., 2010; Dyckhoff H., Lackes R., Reese J. Supply Chain Management and Reverse Logistics. — Berlin, 2003; Prahinski C., Kocabasoglu C. Empirical research opportunities in reverse logistics chains // Тhe International J. Management Science. — 2005. — Vol. 34; Stock J., Speh T., Shear H. Many happy returns // Harvard Busness Review. — 2002. — Vol. 80. — № 2.


Інші статті автора