СУХОМЛИНОВ Олексій Кіндратович

СУХОМЛИНОВ Олексій Кіндратович (05.04.1921, с. Уразово Валуйківського р-ну Бєлгородської обл. — 1992, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1975), професор (1976), завідувач кафедри неорганічної хімії (1974–1985) ХФІ.

suhomlinov.tifЗакінчив з відзнакою ХФІ (1948).

Працював: асистент (1948–1960), доцент (1961, 1971–1974) кафедри фармацевтичної хімії, проректор з науково-навчальної роботи (1961–1974), завідувач (1974–1985) кафедри неорганічної хімії ХФІ. З 1986 — професор кафедри Харківського педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди.

Напрями наукових досліджень: вивчення структури численних похідних акридину, встановлення залежності біологічної активності від положення й природи замісників.

Наукові здобутки: автор близько 146 наукових і навчально-методичних праць, серед них 7 авторських свідоцтв. Підготував 7 кандидатів наук і 2 докторів наук.

Основні праці: Спектри вбирання і будова 9-аміноакридину і деяких його похідних (канд. дис.). — Х., 1956; Дослідження в галузі похідних акридину (докт. дис.). — Х., 1975; Неорганическая химия: Практикум. — К., 1983 (співавт.); Синтез и биологическая активность 9-ариламинопроизводных 7-нитро- и 7-аминоакридина // Хим.-фармац. журн. — 1977. — № 2 (співавт.); Синтез, будова й антибактеріальна активність заміщених 7-аміно-9-метиламіноакридину // Фармац. журн. — 1979. — № 3 (співавт.); Усовершенствование синтеза 9-хлоракридина и его производных // Хим.-фармац. журн. — М., 1980 (Деп. в ЦБНТИ мед. пром., 23.05.80, № 22) (співавт.); Синтез и биологическая активность 9-N-производных акридина. В кн.: Актуальные вопросы поиска и технологии лекарств. — Х., 1981 (співавт.); 1129890 СССР, МКИ С 07 D 219/10. Способ получения 9-(тиосемикарбозидо)-акридинов. Авт. свид. № 3596502/23–04. Заявлено 26.05.83. Опубл. 15.08.84 (співавт.); Способ получения производных фенилантраниловой кислоты, обладающих биологической активностью. Информ. письмо. — К., 1985. — Вып. 5 (співавт.).

 Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії. Бібліографічний збірник / За ред. проф. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора