ВЕЛЬЧИНСЬКА Олена Василівна

ВЕЛЬЧИНСЬКА Олена Василівна (07.09.1962, Донецьк) — доктор фармацевтичних наук (2013), професор кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2013).

Вельчинська.tifЗакінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (1985) та аспірантуру при Інституті органічної хімії НАН України (1991).

Працювала: асистент кафедри органічної та біологічної хімії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1985, 1991), аспірант Інституту органічної хімії НАН України (1986); молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту фармакології та токсикології НАМН України (1994–1999); асистент (1999), доцент (2002), професор (2013) кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Напрями наукових досліджень: синтез, вивчення фізичних та хімічних властивостей ацетиленових елементоорганічних, гетероциклічних сполук із протипухлинною, протисудомною, діуретичною, антидіуретичною та анальгетичною активністю; комплексоутворення; біотрансформація біологічно активних сполук.

Наукові здобутки: автор близько 400 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких: підручник, монографія, 170 патентів. У 1994 р. відзначена Премією Державного комітету науки і техніки для молодих учених за вагомі досягнення в галузі прогнозування та синтезу нових БАР з потенційною протипухлинною активністю. Член Міжнародної фармацевтичної федерації (1997).

Основні праці: Синтез та дослідження біологічно активних речовин з протипухлинною активністю в ряді гетероциклічних сполук та їх аддуктів з бактерійними лектинами (докт. дис.). — Х., 2013; Токсикологічна хімія: Підруч. — К., ВСВ «Медицина», 2012 (співавт.).