СУРФАКТАНТ

СУРФАКТАНТ (англ. surface — поверхня + active — активно діючий + -ant — словотвірна одиниця, яка означає дію, результат дії відносно того, що названо мотивуючим словом, 1950). С. є абревіатурою англійського словосполучення «поверхнево-активна речовина». Цей термін у 1957 р. в клінічну практику ввів J.A. Clements, який вперше виділив і описав легеневий С. До складу сурфактантної системи входять власне ПАР і клітини, які беруть участь у їх метаболізмі.

С. є стабільною комплексною сполукою ліпопротеїнової природи, у складі якої міститься близько 90% ліпідів і 10% білків — апопротеїнів (протеїнів С. чи скорочено SP). До складу легеневого С. людини входять низько- і високомолекулярні активні речовини, що здатні адсорбовуватися на рідких межах розподілу фаз і змінювати поверхневий натяг, прискорювати або сповільнювати процеси переносу речовини й енергії крізь біологічні мембрани. Унаслідок виштовхування гідрофобної і притягання гідрофільної частин молекул С. утворюються поверхневі адсорбційні шари, знижується поверхневий натяг, що вважається одним з основних механізмів дії легеневих С., які забезпечують життєздатність біологічних систем.

Основною функцією С. легень є зниження сили поверхневого натягу, яка прагне зменшити радіус альвеол, що перешкоджає їх спаданню. Крім зазначеної функції, С. захищає стінки альвеол від висихання і запобігає випоту рідини, сприяє розчиненню кисню при дифузії в капіляри і поліпшує кровотік, забезпечує розтяжність і еластичність легеневої тканини. Порушення балансу ліпідів у легеневому С. визначають зміни функціонування сурфактантної системи. Такі порушення, що спостерігаються при патології органів дихання, призводять до зниження стабільності альвеол, порушення перерозподілу повітряних потоків між альвеолами, погіршення транспорту кисню через аерогематичний бар’єр і мікроциркуляції.

С. легенів є досить стабільною комплексною сполукою. Проте численні експериментальні дослідження свідчать про те, що він чутливий до впливу різних екзогенних і ендогенних факторів. У літературі наводяться дані клініко-експериментальних досліджень, що свідчать про порушення функції С. легень при різній патології: бронхіальній астмі, хронічному бронхіті, гострій пневмонії, туберкульозі, емфіземі легень, дистрес-синдромі та ін. Механізми виникнення дефектів у системі С. можуть бути пов’язані як з порушенням синтезу цієї сполуки усередині альвеолоцитів ІІ типу, так і з прискоренням деградації ліпідів і протеїнів у просвіті альвеоли. Експериментальні дослідження показують, що призначення екзогенного С. при ушкодженні легень різної етіології в деяких випадках приводить до позитивного клінічного ефекту за рахунок зворотного процесу в альвеолах і відновлення їх внутрішнього шару. Різні методики застосування екзогенного С. переслідують загальну мету: доставити адекватну дозу речовини в альвеоли без супутнього пригнічення дихальної функції легень і погіршення загального стану хворого. У клінічній практиці використовують різні способи введення: інстиляція рідкої форми препарату болюсом крапельно або через ендотрахеальну трубку; введення С. через бронхоскоп; аерозольне застосування. С., що випускаються різними закордонними виробниками, є або синтетичними продуктами, або отримані з використанням як вихідної сировини лаважної рідини і легеневої тканини великої рогатої худоби, легеневої тканини свиней. Відомі такі препарати С., як: Alveofact (Німеччина), BLES (Канада), Curosurf (Італія), HL-10 (Данія), Іnfasurf (США), Surfaxіn (США), Survanta (США), Surfactant TA (Японія), Ventіcute (Німеччина), ALEC (Великобританія), Exosurf (США). Незважаючи на досить тривалий термін промислового виробництва, терапевтичний потенціал препаратів екзогенного С. використаний ще недостатньо. Інтерес до цього методу лікування неухильно зростає. Подальше вивчення і накопичення знань про біологічну роль С. буде сприяти підвищенню ефективності лікування хворих із патологією легень.

Загорулько А.К., Никитина Н.В., Аскари Т.А. и др. Роль сурфактанта легких в патогенезе бронхиальной астмы // Лікарська справа. — 2001. — № 5–6; Levis J.F., Veldhuizen R. The role of exogenous surfactant in the treatment of acute lung injury // Ann. Rev. Physiol. — 2003. — № 65; Levis J.F., Brackenbury A. Role of exogenous surfactant in acute lung injury // Crit. Care Med. — 2003. — № 31; Wright J.R. Pulmonary surfactant: a front line of lung host defense // J. Clin. Invest. — 2003. — № 111 (10).


Інші статті автора