СУР Сергій Володимирович

СУР Сергій Володимирович (24.07.1961, Запоріжжя) — доктор фармацевтичних наук (2005), директор із взаємодії з регуляторними органами корпорації «Артеріум» (з 2013).

New_Sur.tifЗакінчив Запорізький державний медичний інститут (1983).

Працював: заступник завідувача Центральної районної аптеки м. Березівка Одеської обл. (1983); аспірант (1985), науковий співробітник Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України (1989); науковий співробітник Наукового гігієнічного центру АМН України (1992); завідувач Державної лабораторії з аналізу якості ЛП Інституту фармакології та токсикології АМН України (1993); начальник Центральної лабораторії з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (1998), експерт ВООЗ із специфікацій для фармацевтичних препаратів та Міжнародної Фармакопеї (з 1998); заступник Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів (2000); директор з досліджень та розробок фармацевтичної корпорації «Артеріум» (2005–2013), директор із взаємодії з регуляторними органами (з 2013) фармацевтичної корпорації «Артеріум».

Напрями наукових досліджень: розроблення методів контролю та стандартизація фітопрепаратів; розробка і впровадження систем забезпечення якості та професійного тестування лабораторій з контролю якості ЛП; розробка систем протидії фальсифікації ліків, реформування фармацевтичного сектору.

Наукові здобутки: автор близько 190 наукових та навчально-методичних праць; керівництво проектами розробок і впровадження близько 40 нових ЛП. Підготував 4 кандидатів наук.

Основні праці: Состав эфирных масел травы чабреца // Хим.-фармац. журн. — 1988. — № 11 (співавт.); Методы выделения, идентификации и определения терпеновых соединений (обзор) // Хим.-фармац. журн. — 1990. — № 2; Gas chromatographic determination of monoterpenes in essential oil medicinal plants // J. Chromatography. — 1991. — Vol. 542 (співавт.); Выделение кислородсодержащих монотерпеноидов эфирных масел препаративной адсорбционной хроматографией с градиентным элюированием // ХПС. — 1991. — № 5; Состав эфирных масел лекарственных растений // Растит. ресурсы. — 1993. — № 1; GLP в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів // Фармац. журн. — 1995. — № 6 (співавт.); Контроль якості лікарських засобів: роль лабораторій з аналізу ліків // Фармац. журн. — 1997. — № 2; Обґрунтування критеріїв для стандартизації складних рослинних зборів // Фармац. журн. — 2000. — № 1; Проблеми та перспективи розробки і впровадження сучасних лікарських засобів рослинного походження // Ліки України. — 2002. — № 4 (співавт.); Методологія оцінки якості рослинних лікарських засобів на підставі результатів, одержаних за допомогою сучасних аналітичних методів // Фармац. журн. — 2002. — № 6 (співавт.); Как разработать и внедрить национальную лекарственную политику. — Руководство ВОЗ, 2-е изд. — Женева, 1988 (пер. с англ. под ред. В.Г. Варченко, С.В. Сура // Еженедельник АПТЕКА. — 2002–2003); Эффективное регулирование лекарств: чего могут достичь страны? — Дискуссионная публикация ВОЗ — Женева, 1999 (пер. с англ. под ред. С.В. Сура // Еженедельник АПТЕКА. — 2003); Створення системи професійного тестування лабораторій в системі державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. статей ЗДМУ. — Запоріжжя, 2003. — № 10 (співавт.); Дослідження таблеток сульфаметоксазолу і триметоприму для виявлення на фармацевтичному ринку України фальсифікованих лікарських засобів // Фармац. журн. — 2005. — № 3 (співавт.); Проблемы качества и фальсификации лекарственных средств // Укр. мед. часопис. — 2007. — № 3 (59) (співавт.). Гризодуб А.И. ; Взгляд из Украины на российский опыт. По итогам 2011 г. и конференции «Производство и вывод новых лекарственных средств в России и СНГ» (Москва, 21–23 сентября 2011 г.) // Еженедельник АПТЕКА. — 2012, № 827(6) 13.02.2012. http://www.apteka.ua/article/124462; Программы профессионального тестирования как средство стандартизации работы лабораторий по контролю качества лекарственных средств //Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств. — Т. ІІІ. — Х., 2011. — С. 1178–1219; Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження / СТ-Н МОЗУ 42–4.5:2012, затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2013 р. № 118 (співавт.); The Ukrainian pharmaceutical market — 2014// IPS Newsletter, vol. 12, issue 1, 1q/2015. — P. 9; Ожидание реформ фармацевтического сектора Украины // Еженедельник АПТЕКА. — № 1015(44) 16.11.2015 г. — С. 2–3. http://www.apteka.ua/article/351234;


Інші статті автора