ЛОГІСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЛОГІСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА — це професійний колектив аналітиків, здатних прорахувати й економічно обґрунтувати доцільність і ефективність рішень щодо наскрізного управління товарорухом з урахуванням інтересів усіх його учасників. Л.п. ФП виконує функцію інтеграторів основних бізнес-процесів (закупівля, транспортування, складування, зберігання, збут, управління рухом потоків) та інформаційного і фінансового забезпечення.

Л.п. ФП має бути висококваліфікованим, мобільним, комунікабельним і креативним, готовим до можливої зміни характеру діяльності; вільно володіти іноземною мовою, комп’ютером, основами програмування, принципами системного аналізу, теорії управління та прийняття рішень у всіх сферах професійної діяльності; безболісно адаптуватися до зміни умов праці. Він повинен бути дисциплінованим і відповідальним і мати схильність до самонавчання (рис. 1).

Рис. 1

Компетентність менеджерів із логістики для умов фармацевтичної галузі, покладені в основу варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра напряму підготовки 0306 «Менеджмент» професійного спрямування 8.03060107 «Логістика», наведено в таблиці.

Права й обов’язки інтегрованого менеджера з логістики наведено на рис. 2.

Рис. 2. Модель компетенцій інтегрованого менеджера з логістики

НФаУ — єдиний вищий навчальний заклад, який 2011 р. одержав ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності «Логістика» в галузі фармації та проводить їх підготовку на підставі навчальних планів, варіативна частина яких розроблена колективом кафедри управління та економіки підприємства.

Графічну модель організації підготовки магістрів із логістики для потреб фармацевтичної галузі, зорієнтовану на системний підхід, зображено на рис. 3.

Рис. 3. Концептуальна схема організації підготовки Л.п. для фармацевтичної галузі, зорієнтована на системний підхід

Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів: Наук.-практ. рек. / В.М. Толочко, Л.В. Галій, М.В. Заречкова та ін. — Х., 2009; Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Загорій Г.В. та ін. Логістичний менеджмент фармацевтичного підприємства: Моногр. — Х., 2011; Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Новіцька Ю.Є. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах: Метод. рек. — Х., 2013; APICS Dictionary. — 8th ed. — Chicago, 2008.


Інші статті автора