ІНТЕГРОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЛАНЦЮГ

ІНТЕГРОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЛАНЦЮГ — системний підхід до управління взаємозалежними і взаємозв’язаними логістичними системами (ЛС), який містить проектування, координацію, мотивацію взаємовідносин між ЛС, а також передбачає інтеграцію основних логістичних бізнес-процесів, починаючи з розроблення ЛП і закінчуючи його поставкою до кінцевого споживача з метою одержання додаткового ефекту від партнерської взаємодії між усіма учасниками інтегрованого ланцюга.

І.ф.л.л. — це складна, відповідно структурована ЛС із високим рівнем відповідальності кожного учасника процесу, цільовою функцією якої є своєчасне забезпечення конкретного споживача необхідною та якісною фармацевтичною продукцією у належному місці із забезпеченням потрібного рівня сервісу з мінімальними витратами. Через велику кількість обмежень І.ф.л.л. вразливий до впливу багатьох факторів, становить сукупність процесів, де рівень наданого логістичного сервісу нижче 100% неприпустимий, оскільки будь-яке інше значення цього параметра може вплинути на безпеку фармацевтичної продукції та здоров’я людини.

Інтегрований логістичний підхід, який базується на концепції «ланцюга цінностей», орієнтований на одержання переваг усіма учасниками ланцюга. Основними рівнями інтеграції при побудові І.ф.л.л. є: логістичні процеси кожного підрозділу ФП (організації); логістичні процеси між підрозділами ФП (організацій); логістичні зв’язки між ФП (організаціями) в інтегрованій ЛС (рисунок).

integr_logist_lanciug.ai

Рисунок. Запропонована схема напрямків інтеграції основних логістичних процесів у І.ф.л.л.

При формуванні І.ф.л.л. у фармацевтичній галузі необхідно враховувати її специфіку: 1) особливості фармацевтичної продукції: широкий асортимент; вимоги до ретельного контролю якості (термінів придатності ЛП), неприпустимість у багатьох випадках подовження термінів їх придатності; необхідність дотримання спеціальних умов зберігання і транспортування для більшості ЛП тощо; 2) особливості процесу закупівель фармацевтичної продукції: має міжнародний характер споживання та виробництва; тривалі терміни постачань; високі вимоги до сертифікації та ліцензування ЛП; необхідність контролю якості фармацевтичної продукції при закупівлі; наявність на ринку великої кількості фальсифікованої фармацевтичної продукції; висока вартість утилізації фармацевтичної продукції тощо; 3) особливості попиту на фармацевтичну продукцію: велика частка фармацевтичної продукції характеризується вираженою сезонністю попиту, нееластичністю попиту кінцевих споживачів за ціною та еластичністю попиту посередників тощо; 4) високий ступінь державного контролю та регулювання фармацевтичної діяльності: вимоги до наявності й доступності фармацевтичної продукції в аптечних закладах і закладах охорони здоров’я; державне регулювання роздрібних цін на фармацевтичну продукцію тощо.

Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: учеб. пособие. — М., 2008; Гончаренко Н.Г., Науменко М.О. Організація управління логістичними ланцюгами створення вартості в механізмі розвитку інтегрованих корпоративних структур // Вісн. економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 29; Посилкіна О.В., Хромих А.Г. Методичні підходи та інструменти побудови інтегрованих логістичних систем у фармації // Фармац. часопис. — 2012. — № 4.


Інші статті автора