СУЛЬФАДОКСИН

СУЛЬФАДОКСИН (Sulfadoxinum), 4-аміно-N-(5,6-диметоксипіримідин-4-іл)бензенсульфонамід.

С12Н14N4О4S                           Мол. м. 310,3

Sulfadoxinum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або жовтувато-білий кристалічний порошок або кристали, дуже малорозчинний у воді, малорозчинний у спирті та метанолі, практично нерозчинний в ефірі. Розчинний у розведених розчинах гідроксидів лужних металів та розведених мінеральних кислотах. Тпл становить близько 198 °С (з розкладанням). УФ-спектр: λmax=273 нм (0002111=744) в метанолі, λmax=264 нм (0002111=406) в 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої, λmax=271 нм (0002111=775) в 0,1 М розчині натрію гідроксиду. Зберігають у щільно закупореному контейнері в захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ; реакцією на сульфат-іон після мінералізації концентрованою азотною кислотою та калію нітратом; реакцією на первинну ароматичну аміногрупу. Кількісно визначають методом нітритометрії з потенціометричним фіксуванням точки еквівалентності.

Фармакологічна група: Р01В — протималярійні препарати.

Фармакологічні ефекти: чинить протималярійну дію. Виявляє гіпоглікемічний ефект. Проявляє ефективність відносно токсоплазми.

Застосування: профілактика та лікування малярії. Профілактика пневмоцистної пневмонії. Токсоплазмоз.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index: Аn Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed. — 2001. — № 1.


Інші статті автора