СУДИНОРОЗШИРЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ

Судинорозширювальні препарати (вазодилататори). До цієї групи належать численні судинорозширювальні засоби: α2-адреноміметики, гангліоблокатори (див. Холінолітики), симпатолітики (див. Антиадренергічні препарати), α1-адренолітики, α-адренолітики (див. Антиадренергічні препарати), інгібітори АПФ, простагландини, тромбоксани, лейкотрієни, антагоністи кальцію та ін. До цієї групи відносять також відкриті порівняно недавно сполуки, що збуджують специфічні імідазолінові I1-рецептори — моксонідин, що розширює судини і призводить до гіпотензії. АТ знижується за рахунок редукції загального периферичного опору судин і зменшення сили серцевих скорочень.

До міотропних вазодилататорів відносять низку спазмолітичних речовин: папаверин, бендазол, дротаверин, сульфат магнію та ін. Вони знижують тонус і знижують скорочувальну активність гладких м’язів, забезпечуючи судинорозширювальну і спазмолітичну дії.

Залюбовська О.I., Коваль С.Н., Литвинова О.М. Клiнiчна фармакологiя. — Х., 2003; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. — М., 2002. — Т. 1; Регистр лекарственных средств России. РЛС — Энциклопедия лекарств. — 10-е изд., перераб. и доп. / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. — М., 2003.


Інші статті автора