ХЕМОІНФОРМАТИКА

ХЕМОІНФОРМАТИКА — новий мультидисциплінарний напрямок сучасної хімічної науки, що має на меті застосування комп’ютерних технологій та методів інформатики для вирішення проблем хімії. Основна мета X. — створення хімічних баз даних, зберігання та організація доступу до хімічної інформації, а також їх використання для створення сполук та матеріалів із заданими властивостями. Основне застосування X. — при прогнозуванні фізико-хімічних та фармакологічних властивостей нових, ще не синтезованих сполук; для створення інноваційних матеріалів, каталізаторів, реагентів для хімічної промисловості, прогнозування перебігу хімічних реакцій, аналізу спектральної інформації з метою планування органічного синтезу та цілеспрямованого пошуку нових АФІ.

У рамках X. прогнозування властивостей нових хімічних сполук здійснюється шляхом перенесення (інтерполяції) відомих властивостей від сполук, подібних за будовою, спираючись на основне положення структурної теорії хімії, яке стверджує, що хімічна структура визначає основні фізико-хімічні властивості сполуки, а речовини подібної молекулярної будови поводяться однаково в однакових умовах. Отримані з використанням X. результати дозволяють, минаючи експеримент, прогнозувати властивості та певну активність нових хімічних сполук безпосередньо за їх структурою і можуть бути використані під час розроблення нових теорій про зв’язок властивостей речовин з їх будовою, вивчення механізмів дії БАР, а також окреслити напрямок подальшої модифікації перспективних структур.

Brown F.K. Chapter 35. Chemoinformatics: What is it and How does it Impact Drug Discovery // Ann.Reports Med. Chem. — 1998. — Vol. 33; Oprea T.I. Chemoinformatics in Drug Discovery // Wiley-VCH. — 2005.


Інші статті автора