СУБ’ЄКТ

СУБ’ЄКТ. Суб’єкт ринку. С. (лат. subjectus — той, що знаходиться внизу; підкорений, підвладний) — носій предметно-практичної діяльності й пізнання, джерело активності, спрямованої на об’єкт. Поняття «С.» має відносне значення й близьке до поняття «об’єкт». Об’єкт — те, що може бути індивідуально описано і розглянуто (діяльність, процес, продукція, організація, система, окрема особа або їх комбінація). С. може бути окремий індивід, колектив аптеки, навчального закладу та ін., соціальна група, клас і суспільство загалом. Так, ЛП або аптека є елементом С. суспільства і об’єктом при вивченні окремим індивідом (ученим, маркетологом, студентом та ін.), у той же час конкретний індивід (хворий, провізор, фармацевт, лікар) або колектив виробничого чи оптового ФП, аптеки, фармацевтичного університету та ін., будучи С., водночас може бути предметом вивчення для інших індивідів, тобто виступати об’єктом. Юридична або фізична особа, яка здійснює господарську чи підприємницьку діяльність у фармацевтичній галузі, виступає як С. господарюючий (С. підприємництва); директор ФП, завідувач аптеки, менеджер або працівник апарату управління фармацевтичної компанії (холдингу), який розробляє та реалізує рішення, — С. управління; орган управління чи спеціаліст, який здійснює функцію прогнозування розвитку фармацевтичного ринку, виробництва ЛП, прогнозування захворюваності населення, бюджету охорони здоров’я та ін., — С. прогнозування; автор або користувач даних стану фармацевтичного ринку, динаміки реалізації окремих ліків, обсягу імпорту — С. даних та ін. С. виступає як одна із складових маркетингового середовища організації, що здатна впливати на її маркетингову діяльність. С. ринку виступають юридичні та фізичні особи, фактори мікросередовища маркетингу (напр. ринок як такий, конкуренти, споживачі, посередники, постачальники). С. фармацевтичного маркетингу виступають кінцеві споживачі (хворі); організації-споживачі (лікувально-профілактичні заклади, санаторії, профілакторії, шкільні та дошкільні заклади); виробничі підприємства фармацевтичної продукції різних форм власності, організаційно-правової структури (хіміко-фармацевтичний завод, компанія, фірма, підприємство, товариство), спеціалізовані організації або спеціалісти з маркетингу; посередницькі С. оптової торгівлі (оптові та оптово-посередницькі організації як аптечні склади або бази) та С. роздрібної мережі з торгівлі ЛП, парафармацевтичними товарами та медичними виробами (аптеки зі структурними підрозділами — філіали, аптечні пункти, кіоски; магазини та ін.).

Гаркавенко С.С. Маркетинг. — К., 2002; ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000. — Т. 3; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора