ПЕРЕХОДА Ліна Олексіївна

ПЕРЕХОДА Ліна Олексіївна (22.09.1969, Харків) — доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії НФаУ.

Перехода Л.О.tifЗакінчила ХФІ (1992).

Працювала: лаборант (1986–1992), старший лаборант (1992–1999), аспірант (1999–2003), асистент (2001–2003), доцент (2004) кафедри медичної хімії НФаУ.

Наукові напрямки досліджень: цілеспрямований пошук нових АФІ протисудомної дії та встановлення зв’язку «структура — активність» серед похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів з метою створення ЛП.

Науково-практичні здобутки: автор та співавтор 40 наукових статей, 5 патентів, 20 тез доповідей, 2 інформаційних листів, 4 методичних рекомендацій, навчального посібника.

Основні праці: Синтез та дослідження амідів 1,1,3-пропантрикарбонової та 1,1,3,3-пропантетракарбонової кислот (канд. дис.). — Х., 2003; Молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез протисудомних засобів в ряду похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів (докт. дис.). — Х., 2013; Експериментальне визначення кореляції «структура — протисудомна активність» в ряду похідних 1-бензил-1,2,3-триазол(1H)-4, 5-дикарбонової кислоти // Укр. журн. клін. та лаборат. медицини. — 2011. — Т. 6. — № 3 (співавт.); Визначення кореляції «структура — протисудомна активність» в ряду похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1H) // Клин. информатика и телемедицина. — 2011. — Т. 7. — № 8 (співавт.); QSAR-аналіз похідних 1,2,3-триазолу(1H), що проявляють протисудомну активність // Вісн. фармації. — 2012. — № 1(69).


Інші статті автора