НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ (measurement uncertainty, uncertainty of measurement, uncertainty) — параметр, пов’язаний із результатом вимірювання при певному дослідженні — характеризує розкид значень, які з достатньою підставою можуть бути приписані вимірюваній величині. Результати вимірів ніколи не бувають точними, тобто абсолютно вільними від сумнівів. Тому Н.в. є часткою результату виміру і визначає його точність. Н.в. — це основне поняття, пов’язане з будь-яким виміром. Воно може використовуватися для професійного прийняття рішень, а також для оцінювання властивостей у багатьох галузях як теоретичних, так і експериментальних. Оскільки вимоги до допусків, застосовуваних у промисловому виробництві, стають усе більш суворими, роль Н.в. при оцінці якості продукції зростає все більше. Вимірювання допомагає приймати рішення у всіх видах діяльності. Н.в. дозволяє робити порівняння при оцінюванні відповідності, приймати правильне рішення, засноване на вимірі, і управляти виникаючими ризиками. Н.в. відіграє центральну роль в оцінюванні якості та встановленні стандартів якості. Звіт про Н.в. необхідний при оцінюванні придатності значення вимірюваної величини для необхідного завдання. Вважається, що термін «Н.в.» прийшов на зміну терміну «похибка вимірювань». Однак поняття «похибка» теж має право на існування. Цей термін, як і раніше, входить до міжнародного метрологічного словника VIM. Похибкою, як і раніше, називають відхилення виміряного значення від дійсного чи стандартного. Зараз для докладного аналізу точності отриманого результату вимірювання використовують дещо інший підхід — не «аналіз похибки», а розрахунок Н.в. Термін був уведений вперше в 1993 р. у документі ISO/IEC «Настанова з висловом невизначеності вимірювань (GUM)». З цього часу в усьому світі в сертифікатах калібрування почали зазначати не характеристики похибки, а «сумарна стандартна невизначеність» і «розширена невизначеність». У 1997 р. експертами Об’єднаного комітету для керівництва в галузі метрології (JCGM) були підготовлені «Настанова з вираження невизначеності вимірювання (GUM)» і «Міжнародний словник основних і загальних термінів у метрології (VIM)». Ці документи спочатку були опубліковані під егідою Міжнародного бюро мір та ваг (BIPM), а потім — Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), Міжнародної федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC), Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії (IUPAC) і Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ). У 2005 р. Міжнародне співробітництво з акредитації лабораторій (ILAC) офіційно приєдналося до засновників семи міжнародних організацій.

У 2009 р. опубліковано важливий документ JCGM 104:2009 «Evaluation of measurement data — An introduction to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement» and related documents (Оцінювання даних вимірювання — Вступ до «Настанови з висловом невизначеності вимірювань» та пов’язаним з цим документом). У цьому документі пояснюються причини переходу на концепцію «невизначеності» й підкреслюються основні переваги введення цього поняття та викладені основні принципи розрахунку невизначеності.

Дойников А.С. Соотношение понятий «погрешность» и «неопределенность» — Законодательная и прикладная метрология. — 2002. — № 5; Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM): JCGM 100:2008. — 1st ed. / Joint Committee for Guides in Metrology. — September 2008; Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM): 1st ed. 1993, corrected and reprinted 1995 / International Organization for Standardization, 1995, Geneva; International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM). — 3nd ed. / International Organization for Standardization, April 2004, Geneva; Uncertainty of measurement — Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement (ISO/IEC Guide 98-1:2009) / International Organization for Standardization, 2004, Geneva.


Інші статті автора