СТРОК ПРИДАТНОСТІ

СТРОК ПРИДАТНОСТІ. Сьогодні існують термінологічні розбіжності з визначенням слова «строк» у російській мові. Українська мова має два відповідники: «термін» та «строк», які в більшості словників надаються паралельно як синоніми. Строк — певний період у часі (проміжок календарного часу), визначений виробником продукту, протягом якого якісні показники та показники безпеки цього продукту повинні відповідати вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів при додержанні відповідних умов зберігання. Строк визначають роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін — певний момент у часі, з настанням якого якісні показники та показники безпеки цього продукту можуть не відповідати вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів навіть за відповідних умов зберігання. Термін визначають календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

У нормативно-правових документах фармацевтичної галузі поняття «строк» не існує. Згідно із Законом України «Про лікарські засоби» використовується тільки поняття «термін придатності ЛЗ», що визначається як час, протягом якого ЛП не втрачає своєї якості за умови зберігання відповідно до вимог НТД.

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР (з останніми змінами згідно із Законом України від 18.11.2004 р. № 2189-IV); Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 24.10.2002 р. № 191-IV; Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 124/96-ВР; Цивільний кодекс України, затверджений Законом України від 16.01.2003 р. № 435-IV (з останніми змінами згідно із Законом України від 03.03.2005 р. № 2452-IV); ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ).


Інші статті автора