СТРЕПТОМІЦИНУ СУЛЬФАТ

СТРЕПТОМІЦИНУ СУЛЬФАТ (Streptomycini sulfas), ди[О-2-дезокси-2-метиламіно-α-L-глюкопіранозил-(1→2)-О-5-дезокси-3-С-форміл-α-L-ліксофуранозил-(1→4)-N,N’-діамідино-D-стрептаміну]трисульфат.

C42H84N14O36S3                                              Мол. м. 1457,4

Streptomycini sulfas.ai

АФІ природного походження. Порошок або пориста маса білого або майже білого кольору, без запаху, гіркувата на смак. Легко розкладається при нагріванні в розчинах кислот і лугів; легкорозчинний у воді, практично нерозчинний в етиловому і метиловому спиртах, хлороформі і ефірі; гігроскопічний; стійкий у слабокислому середовищі; [α]D –88° (1% водний розчин); рН 28% водного розчину від 4,5 до 7,0. Зберігають у щільно закупореній тарі у сухому, захищеному від світла місці.

Ідентифікують за утворенням фіолетового забарвлення при додаванні до розчину субстанції реактиву Лінга; за утворенням фіолетово-червоного забарвлення при додаванні до розчину субстанції α-нафтолу і натрію гіпоброміду в лужному середовищі; розчин субстанції дає характерну реакцію на сульфат-іони; при нагріванні препарату з 0,5 М розчином натрію гідроксиду утворюється мальтол (α-метил-β-окси-γ-пірон), який утворює фіолетове забарвлення з розчином ферум (III) хлориду в кислому середовищі (мальтольна проба). Кількісно визначають мікробіологічно; колориметрично за забарвленим продуктом мальтольної проби.

Фармакологічна група. J01G A01 — антибіотики аміноглікозиди.

Фармакологічні ефекти. Антибактеріальний (бактерицидний) відносно мікробактерій туберкульозу, більшості грамнегативних та деяких грампозитивних мікроорганізмів.

Застосування. Первинний туберкульоз легенів та інших органів, а також пневмонія, менінгіт, перитоніт, інфекції сечовивідних шляхів, кишкові інфекції, туляремія, чума, бруцельоз, ендокардит.

Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004; Компендиум 2015 — Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора