СТРЕЛЬНИКОВ Леонід Семенович

СТРЕЛЬНИКОВ Леонід Семенович (22.08.1950, смт. Близнюки Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1992), професор (1994), завідувач кафедри біотехнології НФаУ (з 2004), член науково-методичної комісії з біотехнології МОН України (з 2006).

strelnikov.tifЗакінчив ХФІ (1972).

Працював: рецептар-контролер Близнюківської центральної районної аптеки № 114 Харківської обл. (1972–1973); аспірант за спеціальністю «Технологія лікарських форм і галенових препаратів» (1973–1975), асистент (1978–1983), доцент (1983–1989), докторант (1989–1992), завідуючий курсом (1992–1993), професор кафедри мікробіології (1994–2004), завідувач кафедри біотехнології НФаУ (з 2004).

Напрями наукових досліджень: розроблення складу та технології солюбілізованих, ліпосомальних, біотехнологічних ЛП з регульованими фармакотерапевтичними властивостями та їх біофармацевтичні дослідження. Співавтор розроблення та впровадження у промислове виробництво ліпосомального ЛП Ліпін.

Автор близько 170 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 монографії, 5 патентів, 7 авторських свідоцтв, підручник, 4 навчальні посібники, 3 інформаційні листи. Підготував 4 кандидатів наук. Готує 1 доктора і 3 кандидатів наук.

Основні праці: Разработка состава и технологии раствора солюбилизированного йода (канд. дис.). — Х., 1981; Технологические и биофармацевтические аспекты создания липосомальных препаратов на основе биологически активных дисперсионных сред (докт. дис.). — Х., 1992; Эктерицид как дисперсионная среда для получения клинически перспективных липосомальных форм // Вест. АМН СССР. — 1990. — № 6 (співавт.); Обґрунтування деяких конструктивних, технологічних та фармакологічних характеристик ліпосом та ліпосомальних лікарських форм // Вісн. фармації. — 1993. — № 1–2 (співавт.); Перспективность фитотерапии при лечении сахарного диабета: Монография. — Х., 1994 (співавт.); Синьогнійна інфекція: обґрунтування деяких напрямків розробки ефективних засобів імунопрофілактики та імунотерапії // Вісн. фармації. — 1996. — № 1–2 (співавт.); Технологические и химиотерапевтические аспекты создания нового антисептического перевязочного средства // Вісн. Вінницького ДМУ. — 2000. — № 2 (співавт.); Розробка технології нового антисептичного перев’язувального засобу // Вісн. фармації. — 2001. — № 3 (27) (співавт.); Перспективы и пути развития производства биотехнологических лекарственных препаратов в Украине // Анналы Мечниковского института. — 2006. — № 4 (співавт.); Розробка лікарських засобів з нормобіотиками. Вивчення антагоністичної активності лактобактерій // Фармаком. — 2008. — № 1 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / За ред. проф. В.П. Черних. — Х., 1996.


Інші статті автора