СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ — вид забезпечення та захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються зі страхових внесків, які сплачуються ними (страхових премій). Це один з методів управління ризиками. Його суть полягає у зменшенні участі самої фірми у відшкодуванні збитку за рахунок передавання нею (фірмою-страхувальником) страховій компанії (страховику) відповідальності. Застосування методу на рівні фірми виправдане в таких випадках: імовірність реалізації ризику, тобто появи збитку, невисока, але розмір можливого збитку досить великий. Імовірність реалізації ризиків, тобто появи збитку, висока, але розмір можливого збитку невеликий. Страхування виправдане, якщо ризики однорідні чи неоднорідні та їх багато. Звичайно, через малий розмір можливого збитку фірма може не страхувати ризики. Однак велика їх кількість може призвести до значного збитку. У разі, коли ризики однорідні й масові, фірма може управляти ними на основі самострахування, коли використовуються власні страхові фонди, призначені для покриття збитків, на зразок фондів страхових і перестрахувальних компаній. Страхування має певні обмеження. У першу чергу це ціна. Інколи премія страховику за прийняття на себе ризику перевищує ту ціну, яку фірма-страхувальник вважає розумною за трансфер цього ризику. Іншим обмеженням для використання страхування є неможливість застрахувати деякі види ризиків у принципі. Для фармацевтичної галузі характерні всі види підприємницьких ризиків, а також специфічні ризики, що пов’язані з професійною сферою. За допомогою страхування у фармацевтичної галузі мінімізують практично всі майнові ризики, найчастіше — ризики псування чи зміни властивостей сировини внаслідок порушення умов транспортування або зберігання, транспортні ризики, а також більшість політичних, фінансових, комерційних або виробничих ризиків. За кордоном залежно від специфіки діяльності фірми можливе страхування ризиків не тільки від прямих, але й непрямих збитків (ризик помилки співробітників фірми, ризик через недостатню кваліфікацію персоналу, ризик смерті чи хвороби кого-небудь з персоналу фірми). В Україні страхування аналогічних ризиків розвинуто поки що дуже мало.

Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика. — К., 2004.


Інші статті автора