ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ (Ф.з. ЛПЗ) — комплекс організаційно-правових, медико-фармацевтичних і соціально-економічних заходів, спрямованих на забезпечення лікувального процесу в стаціонарних умовах шляхом раціонального вибору асортименту ЛП і виробів медичного призначення (ВМП), його використання, відповідного забезпечення контролю якості та належних умов їх зберігання, підвищення ефективності фармакотерапії при мінімізації економічних затрат, оптимізації надання професійної інформації для медичних працівників та пацієнтів. Ф.з. ЛПЗ має глибокі історичні корені, які формувалися паралельно з еволюцією суспільства, змінами економічних відносин, але й досі залишається одним із найважливіших та актуальних у системі охорони здоров’я населення.

За сучасних умов у науковій та практичній фармації все частіше застосовують термін «фармацевтичне забезпечення», під яким розуміють комплекс заходів, що індивідуально чи колективно впливають на якість профілактики захворювань та лікування населення, а їх виконання покладають на медичні та фармацевтичні заклади охорони здоров’я. Особливу увагу приділяють використанню ЛП і ВМП в умовах стаціонару, оскільки на сьогодні існує проблема недостатнього фінансування ЛПЗ. Крім цього, проходить стандартизація лікування хворих в умовах стаціонару, що потребує обґрунтування напрямів з удосконалення Ф.з. ЛПЗ у цілому шляхом проведення наукового аналізу. Тобто виділення в загальному понятті «фармацевтичне забезпечення» Ф.з. ЛПЗ стало вимогою часу. Відповідно до нормативно-правової документації, яка регулює виконання Ф.з. в умовах ЛПЗ, його здійснення передбачається при виконанні певного переліку організаційних заходів, які містять низку функцій: постачальницьких, виробничих, санітарно-гігієнічних, інформаційно-консультативних та ін. Важливим для Ф.з. є також контроль якості ЛП і ВМП, дотримання належних умов їх зберігання залежно від фізико-хімічних властивостей та фармакотерапевтичних груп, а також дотримання обігу і обліку згідно з чинним законодавством. На особливу увагу заслуговують ЛП і ВМП, придбані за бюджетні кошти. Усе перелічене містить тільки основні прямі фактори для належного та якісного виконання Ф.з. ЛПЗ, але існує багато факторів, які непрямим чином впливають на його здійснення.

Термін «Ф.з. ЛПЗ» дозволяє уточнювати правильне його застосовування та обґрунтовувати напрями їх удосконалення при виборі організаційно-економічної схеми забезпечення стаціонарних хворих.

Музика Т.Ф. Аспекти фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах / Інф. лист. — НФаУ. — 2011; Толочко В.М., Музика Т.Ф. Нормативне регулювання фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, Вип. 2 (67); Толочко В.М., Музика Т.Ф., Зарічкова М.В. Дослідження фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів // Вісник фармації. — 2010. — № 4(64).