УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ — фахівець, на якого суб’єктом господарювання покладено обов’язки щодо забезпечення функціонування системи соціального захисту спеціалістів фармації й здійснення процедури її реалізації. У.о.с.п. надає спеціалістам фармації (категоріям працівників, які мають право на призначення допомоги; консультування з цих питань тощо) попередню інформацію соціального захисту і допомоги, бере участь у формуванні особових справ заявників із надання соціального захисту, відповідає за їх зберігання; ініціює та бере участь у розгляді питань матеріального забезпечення та надання соціальних послуг спеціалістам фармації згідно з надходженням відповідних звернень і подає необхідні для їх вирішення документи, а також контролює розв’язання цих питань адміністрацією. У.о.с.п. постійно поновлює інформацію з соціальних питань, здійснює консультації спеціалістів фармації в галузі надання усіх видів соціальної допомоги, пояснює порядок оформлення документів, необхідних для цього. З У.о.с.п. погоджують графіки відпусток та виходу на роботу, надання додаткових пільг спеціалістам фармації.

У.о.с.п. діє та обирається трудовим колективом підприємства, установи, організації, що використовують найману працю, незалежно від форм власності й методів господарювання. На новоствореному підприємстві У.о.с.п. призначають у місячний термін після державної реєстрації підприємства; у своїй діяльності керується Статутом підприємства (установи, організації) та діє відповідно до чинного законодавства з соціальних питань, трудового права та інших правових документів.

Основні повноваження У.о.с.п.: 1) бере участь у вирішенні питань щодо призначення або відмови в призначенні матеріального забезпечення, допомоги при тимчасовій непрацездатності, догляді за хворою дитиною, вагітності та пологах, на поховання тощо і передає свої висновки роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо; 2) бере участь у вирішенні питання про виділення путівок до санаторіїв та/або санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей; 3) постійно проводить на підприємстві роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг. Роботодавець сприяє роботі У.о.с.п. підприємства, створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення засідань та узгодження питань, терміну їх проведення з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи. Рішення про призначення матеріального забезпечення або відмову в його призначенні спеціалістам фармації, а також надання соціальних послуг, зокрема додаткових відпусток за роботу з посудом підвищеного тиску, спеціального харчування, цінних подарунків, подарунків для дітей тощо і путівок на санаторно-курортне лікування оформляється протоколом.

Галій Л.В., Толочко В.М. Посадові інструкції працівників організацій з роздрібної реалізації лікарських засобів: Наук.-практ. реком. — Х., 2008; Збірник положень, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації: інстр.-метод. реком. — Х., 2009; Толочко В.М. Проблемні аспекти соціального захисту спеціалістів фармації у сучасних умовах // Вісник фармації. — 2012. — № 2(70); Толочко В.М., Міщенко І.В. Психологічні аспекти діяльності провізора при здійсненні фармацевтичної опіки: Метод. реком. — Х., 2006; Research of priorities of social protection of population in some countries and possibility of their use in pharmaceutical sector [Online resource] / V. Tolochko, M. Zarichkova, Y. Medvedyeva, K. Tolochko // International journal of pharmaceutical sciences review and research. — 2013. — Vol. 18. — № 1.


Інші статті автора