СТРІЛЕЦЬ Оксана Петрівна

СТРІЛЕЦЬ Оксана Петрівна (21.02.1970, с. Зарубіно Хасанського району Приморського краю, РФ) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри біотехнології НФаУ.

Стрілець О.П..tifЗакінчила Українську фармацевтичну академію (1993).

Працювала: старший лаборант (1993–1995), асистент (1995–2002), доцент (2002) кафедри мікробіології, старший науковий співробітник (2002), завідувач (2003) науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіти; доцент (2004), професор кафедри біотехнології. Член науково-методичної комісії з біотехнології МОН України (з 2004), Європейської федерації біотехнології (з 2010) та Товариства біотехнологів Росії ім. Ю.А. Овчиннікова (з 2012).

Напрями наукових досліджень: створення комбінованих ЛП з антимікробними, антигіпертензивними властивостями, розроблення складу і технології біотехнологічних препаратів з бактеріофагами, нормобіотиками. Розроблення технологічних регламентів на ЛП, методик контролю якості. Захистила докторську дисертацію на тему «Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії» (2013). Під її керівництвом виконується кандидатська дисертаційна робота.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 130 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. підручника, 10 навчальних посібників, 7 патентів, 17 статей до Фармацевтичної енциклопедії, галузевого стандарту вищої освіти з напряму «Біотехнологія», типових програм з профільних дисциплін.

Основні праці: Розробка складу та технології антисептичного перев’язувального засобу (канд. дис.). — Х., 2001; Гигиена и производственная санитария. — Х., 2006 (співавт.); Хімічна мікробіологія: Навч. посібн. — Х., 2008 (співавт.); Гигиена в фармации: Учеб. пособие. — Х., 2009 (співавт.); Разработка таблетированной формы нового комбинированного антигипертензивного препарата // Укр. журн. клін. і лаб. мед. — 2009. — Т. 4, № 3 (співавт.); Мікробіологічний контроль нових комбінованих антигіпертензивних лікарських препаратів // Запорож. мед. журн. — 2009. — Т. 11, № 6 (співавт.); Вивчення алергізуючої дії нового антигіпертинзивного препарату // Клін. фармація. — 2010. — Т. 14, № 3; Биофармацевтические исследования нового комбинированного антигипертензивного препарата // Укр. біофармац. журн. — 2010. — № 6 (11) (співавт); Розробка технології і дослідження нового комбінованого препарату з антигіпертензивно дією // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. — К.-Луганськ, 2012. — Вип. 1 (109); Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: Навч. посібн. — Вінниця, 2012 (співавт.); Hygiene in pharmacy. — Х., 2013 (співавт.); Исследование влияния вспомогательных веществ на технологические свойства новых комбинированных антигипертензивных препаратов в форме таблеток // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». — 2013. — № 2 (співавт.); Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії (докт. дис.). — Х., 2013.

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти. — Х., 2005; Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету: Бібліогр. покажч. видань ун-ту з 1805 по 2005. — Х., 2005.


Інші статті автора