СЛУЖБА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

СЛУЖБА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ — особливий вид державної аварійно-рятувальної служби, основним завданням якої є надання безкоштовної медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях (НС) техногенного та природного характеру, а також рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації НС.

С.м.к. створена 14 квітня 1997 р. відповідно до статті 37 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» з метою надання медичної допомоги на випадок екстремальної ситуації на території України. С.м.к. у своїй діяльності керується Конституцією України та іншими законодавчими актами. До складу С.м.к. входять медичні сили, засоби та лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ) центрального і територіального рівня незалежно від виду діяльності та галузевої приналежності, визначені МОЗ України (Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який є головним, територіальні центри екстреної медичної допомоги), науково-дослідні медичні установи, ЛПЗ, які утворюють та утримують медичні формування і розгортають додатковий ліжковий фонд, а також забезпечені всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Основні завдання С.м.к.: надання безоплатної медичної допомоги потерпілим; організація та проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в осередку НС; збір та аналіз інформації щодо медико-соціальних наслідків НС; забезпечення збереження здоров’я персоналу, який бере участь у ліквідації наслідків НС; створення й раціональне використання резерву матеріально-технічних ресурсів на всіх рівнях та організація роботи аптеки в умовах НС; участь у підготовці медичних та немедичних працівників до надання медичної допомоги потерпілим; науково-дослідні роботи з питань екстреної медичної допомоги та питань реагування під час НС. Служба функціонує відповідно до Плану медичного забезпечення на випадок виникнення або загрози виникнення НС, який узгоджують з Центральною координаційною комісією з подальшим затвердженням КМУ, та планів медичного забезпечення, розроблених керівництвом охороною здоров’я на територіальному рівні.

Існує спеціальний напрямок в екстремальній медицині, основним завданням якого є організація надання медичної допомоги потерпілим у НС. Організацією ліквідації наслідків НС займається С.м.к. Екстремальна медицина передбачає вивчення особливостей екстемпорального виготовлення ЛП в аптеках, розгорнутих у пристосованих приміщеннях відповідно до вимог організації роботи аптек в умовах НС.

Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2013. — № 34–35; Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Медицина катастроф. — К., 2008; Олійник П.В., Калинюк Т.Г. Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: Підруч.– К., 2010; Постанова КМУ від 14 квітня 1997 року № 343 «Про створення державної служби медицини катастроф».


Інші статті автора