САГАЙДАК-НІКІТЮК Рита Василівна

САГАЙДАК-НІКІТЮК Рита Василівна (08.08.1975, с. Глотово Бєлгородської обл.) — доктор фармацевтичних наук (2013), професор (2014), завідувач (з 2016) кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв НФаУ.

Сагайдак-Нікітюк Р.В.tifЗакінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» (1997); Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка та підприємництво» (1999); НФаУ за спеціальністю «Економіка підприємства» (2010) та аспірантуру (заочне відділення) (1997–2000).

Працювала: старший лаборант (1997–2000), асистент (2000–2003), доцент (2003), професор (2014–2015) кафедри управління та економіки підприємства; завідуюча кафедри менеджменту та адміністрування (2015–2016), авідуюча кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв (з 2016) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: фармацевтична логістика, управління фармацевтичними відходами, організація фармацевтичного забезпечення військовослужбовців.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 360 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 3 монографії, 1 підручник, 5 навчальних посібників, патент, 8 авторських свідоцтв, понад 70 статей у фахових виданнях, 14 фахових науково-методичних рекомендацій, затверджених Проблемною комісією «Фармація» МОЗ і НАМН України і Проблемною комісією «Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань», 2 інформаційні листи, узгоджені МОЗ України.

Основні праці: Логістичні підходи до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичних підприємствах (канд. дис.). — Х., 2002; Теоретичні та науково-практичні засади управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі (докт. дис.). — Х., 2013; Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: Моногр. — Х., 2011 (співавт.); Логістика управління відходами фармацевтичної галузі: Моногр. — Х., 2010; Фармацевтична логістика: Моногр. — Х., 2004 (співавт.); Економіка підприємства: Підручн. — Х., 2006 (співавт.); Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Х., 2002 (співавт.); Організація виробництва: Навч. посіб. — Х., 2006 (співавт.); Фармацевтична логістика: Навч. посіб. — Х., 2007 (співавт.); Виробнича логістика: Навч. посіб. — Х., 2009 (співавт.); Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва: Навч. посіб. — Х., 2004 (співавт.); Особенности экологического страхования в условиях фармацевтической отрасли Украины // Современ. науч. вестн. — 2011. — № 4 (100); Методологічні підходи до управління логістичними витратами фармацевтичних підприємств // Globalna gospodarka w warunkach swiatowego kryzysu. — 2010. — I Edycja Miкdzynarodowego Kongresu Naukowego «Gospodarka Edukacja Kultura»; Методика расчета предельно-допустимых объемов отходов на фармацевтических предприятиях на основе логистического подхода и международных правил GMP // Вестн. Полоц. госуд. ун-та. — 2010. — № 4; Внедрение механизмов оптимизации логистических затрат в фармацевтической отрасли // Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства. — 2009. — Т. 2; Логистические аспекты управления отходов на фармацевтических предприятиях // Ремедиум. — 2009. — № 11 (співавт.); Внедрение реверсивной логистики в условиях фармпроизводства // Ремедиум. — 2008. — № 5 (співавт.); Логистический подход в управлении запасами отходов на фармацевтическом предприятии // Ремедиум. — 2008. — № 11 (співавт.).


Інші статті автора