СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ є тривалими міжорганізаційними угодами щодо співробітництва, які передбачають спільне використання ресурсів і/або структур управління декількома юридично самостійними підприємствами для досягнення поставлених цілей. У широкому розумінні до С.а. належать функціональні угоди, напр. щодо спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, розвитку реструктуризації виробництва, спільного проведення маркетингових досліджень, фінансування проектів. Ці угоди в більшості випадків становлять проекти, в яких дві або більше фірм домовляються співпрацювати за одним або кількома видами діяльності. При укладанні функціональних угод нове підприємство не створюється, а співробітництво має обмежений характер. Як правило, підприємства передають ресурси для ведення спільної діяльності, але розподілу власності при цьому не відбувається. На перших етапах найчастіше С.а. створюються з метою збільшення обсягів продажу на певних товарних ринках. Але далі вони починають вирішувати вже такі стратегічні завдання, як вихід на нові ринки, одержання доступу до нових технологій, забезпечення економії на масштабах виробництва, розширення джерел фінансування, одержання більш широкого доступу до матеріальних і нематеріальних ресурсів, використання різних систем менеджменту. У світовій фармацевтичній практиці створення С.а. з метою реалізації великих наукових проектів, укладання домовленостей щодо спільного просування продуктів і використання збутових мереж сьогодні дуже поширене.

Залежно від типу С.а. класифікуються так: горизонтальні (САГТ); вертикальні (САВТ); із дистриб’юторами і засновниками (САЗД); родинні диверсифіковані (РДСА); перспективні диверсифіковані (ПДСА). САВТ, як правило, укладається з постачальниками сировини, комплектуючих виробів або послуг, а також із різними фірмами, що розташовані на різних вертикально взаємопов’язаних ступенях виробничого процесу. САЗД передбачає довгострокове співробітництво з дистриб’юторами або основними споживачами продукції партнерів С.а.

Подібна стратегія надає можливість дилеру поряд із дистриб’ютором брати участь у формуванні нового, більш привабливого ринкового сегмента, а кінцевому споживачеві відкриває доступ до новітніх технологій. РДСА утворюється між фірмами, що виробляють товари, які взаємно доповнюють один одного, а також взаємозамінні товари. ПДСА в більшості випадків утворюється між фірмами, що спочатку діють у галузях, які не пов’язані між собою, але між якими поступово розмивається межа внаслідок бурхливого розвитку інновацій. Переваги розглянутих С.а. представлені у вигляді схеми.

strategichni alyansy.eps

Схема. Переваги стратегічних альянсів різних типів

Слід відзначити, що в межах С.а. значно підвищується конкурентоспроможність кожного з учасників за рахунок синергічного ефекту від об’єднання ресурсів і можливості вирішення якісно нових стратегічних завдань. Створення С.а. також дозволяє суттєво знизити за умов реалізації великого інвестиційного проекту ризик кожного з учасників шляхом його розподілу між кількома фірмами за рахунок диверсифікації номенклатури виробів, більш швидкого входження на нові ринки, забезпечення окупності інвестиційних витрат і т.п.

Кизим Н.А. Концентрация и интеграция капитала. — Х., 2000; Краснокутский А., Лагунова А. Фармакоэкономика. — Т. 1. Системный анализ мирового фармацевтического рынка. — М., 1998; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002.


Інші статті автора