ОСНОВИ ПУРИНОВІ

ОСНОВИ ПУРИНОВІ (лат. purus — чистий) — природні похідні гетероциклу пурину. Найбільш важливими О.п. є аденін (6-амінопурин) та гуанін (2-аміно-6-оксопурин).

osnovy.ai

Аденін і гуанін у лактамній формі (наведено вище) входять до складу нуклеозидів, нуклеозидмоно-, ди- і трифосфатів, обох типів нуклеїнових кислот (РНК і ДНК), коферментів (див. Кофермент А), макроергічних сполук (див. Аденозинтрифосфат) та інших БАР. До О.п. можна віднести також продукти пуринового обміну: гіпоксантин і ксантин (утворюються як проміжні метаболіти катаболізму аденіну і гуаніну), сечову кислоту (див. Кислота сечова) та пуринові алкалоїди (див. Теофілін, Теобромін та ін.). У деяких нуклеотидах виявлено й рідкісні, так звані мінорні пурини, напр., 2-метиладенін та 1-метилгуанін. Окремі аналоги О.п., напр., 6-тіопурин і 6-тіогуанін, мають протипухлинну та імунодепресивну дію.

Біологічна хімія / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін. — Х., 2000; Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника і В.О. Топачевського. — К., 1986.


Інші статті автора