КРИЖНА Світлана Іванівна

КРИЖНА Світлана Іванівна (02.05.1971, м. Торез Донецької обл.) — доктор медичних наук (2013), професор кафедри патологічної фізіології НФаУ.

Крижна С.І..tifЗакінчила Харківський медичний інститут (1997).

Працювала: лікар-інфекціоніст (1997–1999) поліклініки № 2 м. Харкова; асистент (1999), доцент (2005), професор (2013) кафедри патологічної фізіології НФаУ.

Напрями наукових досліджень: вивчення механізмів розвитку і розроблення патогенетично обґрунтованих шляхів фармакокорекції гіпоксичних ушкоджень головного мозку при порушенні порфіринового обміну; фармакологічні дослідження БАР і ЛП та їх використання в медичній практиці. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Пошук антигіпоксичних засобів серед похідних бурштинової кислоти» (2004) і докторську — на тему «Порушення порфіринового обміну в центральній нервовій системі та патогенетичне обґрунтування його корекції» (2013).

Наукові здобутки: автор та співавтор близько 100 друкованих праць у фахових виданнях України та зарубіжжя, у тому числі — 5 патентів України, 4 авторських свідоцтв на винаходи; 2 посібників, 3 підручників з патологічної фізіології (українською, російською, англійською мовами); 10 навчально-методичних рекомендацій. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ.

Основні праці: Пошук антигіпоксичних засобів серед похідних бурштинової кислоти (канд. дис.). — К., 2004; Порушення порфіринового обміну в центральній нервовій системі та патогенетичне обґрунтування його корекції (докт. дис.). — Х., 2013; Патологічна фізіологія: Підручник. — Львів, 2011 (співавт.); Pathological Physiology: Manual for students of higher schools. — Kharkiv, 2012; Pathological physiology. The textbook. — Kharkiv, 2006; Показники метаболізму гема і ТБК-активних продуктів перекисного окиснення ліпідів головного мозку в умовах експериментальної порфірії // Клінічна та експериментальна патологія. — 2012. — Т. XI, № 2(40) (співавт.); Рівень маркерів окиcнювальної модифікації та нітрозилювання білків у головному мозку щурів при порушенні порфіринового обміну та можливості його корекції // Клінічна та експериментальна патологія. — 2012. — Т. XI, № 1 (39) (співавт.); Антиоксидантні ферменти еритроцитів та їх особливості при експериментальному порушенні порфіринового обміну // Загальна патологія та патологічна фізіологія. — 2010. — Т. 5, № 1 (співавт.).


Інші статті автора