НАНОРОБОТИ

НАНОРОБОТИ (англ. nanorobot, в англомовній літературі використовуються терміни «наноботи», «наноїди», «наніти» або «наноніти») — створені з наноматеріалів автономні або дистанційні керовані субмікронні машини, що за розміром зіставні з молекулою та володіють функціями руху, оброблення, передавання інформації, виконання програм та здатністю взаємодіяти з молекулами схожих розмірів і надмолекулярними комплексами в наномасштабі. Н. можуть бути необхідними при створенні, налагодженні та підтримуванні функціонування будь-якої складної системи, сфери їх застосування різноманітні, зокрема, використовують у медицині. Кожен тип медичного Н. буде розроблено за необхідних вимог, тому можливі різні їх розміри і форми. Так, розмір частин типового медичного Н. буде варіювати від 1 до 100 нм (1 нм=10–9 м), а самого Н. — 0,5–3 мкм (1 мкм=10–6 м) у діаметрі. Конструкції Н. значною мірою перебувають у науково-дослідній стадії створення, але вже розроблено деякі компоненти Н. та перевірено примітивні прототипи молекулярних машин. Дослідники вважають, що медичні Н. загального застосування повинні мати такі основні системи: декілька типів сенсорів для моніторингу навколишнього середовища, навігації, комунікації та взаємодії з окремими молекулами; потужну навігаційну систему; міцну транспортну систему для постачання окремих атомів і молекул від сховищ до наноманіпуляторів та навпаки; комплект телескопічних наноманіпуляторів різного застосування для роботи з ураженими структурами. Н. повинні бути виготовлені з біосумісного, міцного і хімічно інертного матеріалу (алмазоїд, сапфіроїд), мати приймально-передавальні засоби для зв’язку одного з одним та телескопічне захоплення для затримання великих об’єктів.

Очікується здійснення за допомогою Н. спрямованої корекції вроджених генетичних дефектів людського організму, підвищення ефективності лікування серцево-судинних, онкологічних, інфекційних та інших захворювань. Наразі існує чимало теоретичних розробок у галузі наноробототехніки, її подальший розвиток тісно пов’язаний із прогресом у створенні наноматеріалів, наноелектромеханічних систем, наносенсорів та молекулярних моторів.

Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. — М., 2008; Нанотехнологии. Азбука для всех / Под ред. акад. РАН Ю.Д. Третьякова. — М., 2008; Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов / Под. ред. С.В. Калюжного. — М., 2010.


Інші статті автора