СТЕФАНОВ Олександр Вікторович

СТЕФАНОВ Олександр Вікторович (18.09.1950, м. Макіївка Донецької обл. — 28.11.2007, Київ) — доктор біологічних наук (1988), професор (1996), академік АМН України (2002), лауреат Державної премії України (2003), директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» (1992–2007); очолював ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України» (2000–2005). Зробив великий внесок в організацію системи експертизи ЛП і створення нормативної бази процесу їх реєстрації в Україні та гармонізації її з вимогами світової практики.

Stefanov.tifЗакінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова (1973).

Працював: лікар-терапевт районної лікарні м. Котовська Одеської обл. (1973); старший лаборант (1975), молодший науковий співробітник (1975), старший науковий співробітник (1980) Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (Київ); старший науковий співробітник (1985), завідувач лабораторії (1988) Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна (Київ); директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» (1992–2007).

Напрями наукових досліджень: фундаментальні та прикладні дослідження в галузі ліпосомофармакології, вивчення механізмів формування та фармакокорекція ендотелійзалежних судинних реакцій та метаболізму при гіпоксії, радіації та інших чинників.

Наукові здобутки: автор першого в світі освоєного промисловістю препарату Ліпін та ін. (Ліолів, Антраль, Вітам, Ліпофлавон, Есмін). Ініціатор упровадження в Україні принципів міжнародної системи GLP при доклінічному вивченні ліків; автор понад 300 наукових праць, у т.ч. 24 патентів. Підготував 3 докторів та 8 кандидатів наук. Був президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України», головою міжвідомчої проблемної комісії «Фармакологія», членом наукової ради при Президії НАМН України, головою експертної ради ВАК України з медико-біологічних та фармацевтичних наук, головним редактором наукових журналів «Ліки» і «Вісник фармакології та фармації», членом редакційних рад низки інших фахових видань в Україні та РФ.

Основні наукові праці: Сучасні принципи спрямованого транспорту лікарських засобів. Ліпосомальні транспортні системи // Фармакологічний вісник. — 1998. — № 1 (співавт.); Медикаментозне забезпечення населення: проблеми і перспективи їх розв’язання // Вісник фармакології та фармації. – 2001. — № 7–8 (співавт.); The EDHF-dependent but not NO-dependent component of the acetilcholine-induced relaxation of the rabbitaorta is resistant to ionized radiation EDHF-2000 // Harwood Academic Publishers. — 2001 (співавт.); Meckanisms of endothelial dysfunction after ionied irradiation and its prevention by d-tocopherol // I. Physiol. — 2000, SP; Saline containing phosphatidylcholine liposomes possess the ability to restore endothelial function damaged resulting from y-irradiation // J. Physiol. Pharmacol. — 2002. — Vol. 533, № 4; Arrhytmogenic peroxynitrite-induced alteration in mammalian heart contractility and its prevention with quercetin-filled liposomes // Cardiovasc. Toxicol. — 2002. — № 2 (співавт.); Effects of nitric oxide donors on vascular smooth muscles depend on vascular smooth muscle pre-activation // Cardiovasc. Toxicol. — 2002. — № 2.

Архів ДУ «Інститут фармакології та токсикології» АМН України.


Інші статті автора