КОШОВИЙ Олег Миколайович

КОШОВИЙ Олег Миколайович (19.09.1981, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2013), доцент (2011), завідувач кафедри фармакогнозії НФаУ (з 2013).

Koshovyj.tifЗакінчив з відзнакою НФаУ (2003) та магістратуру (2004), Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємств» (2006).

Працював: старший лаборант (2003) кафедри фармакогнозії; аспірант (2004), асистент (2005), доцент (2010) кафедри хімії природних сполук; одночасно — заступник декана фармацевтичного факультету (2008–2013); завідувач (з 2013) кафедри фармакогнозії НФаУ.

Напрями наукових досліджень: створення нових ЛП шляхом комплексної переробки ЛРС та модифікації галенових препаратів; використання водорозчинних наносомальних ліпофільних екстрактів; морфолого-таксономічне та хемотаксономічне дослідження рослин флори України та світу; стандартизація ЛРС згідно із сучасними вимогами ДФУ; виявлення та дослідження перспективних представників рослин флори України з метою їх використання у фармацевтичній та медичній практиці.

Наукові здобутки: співавтор 9 лікарських засобів: Евкаліпту прутовидного листя (РП № UA/8540/01/01), Шавлії листя (РП № UA/8566/01/01), густих екстрактів Хлорофіліпт нью, Хлорофіліпт нео, Сальвеол, Сальвеол нео, рідких екстрактів Сальвеол наносолюбл і Сальвеол нео наносолюбл, сухого екстракту Евкабол. Брав участь у розробленні монографій ДФУ «Евкаліпту листя», «Шавлії листя». Автор і співавтор 110 наукових праць, 11 патентів України.

Основні праці: Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки листя евкаліпту прутовидного (канд. дис.). — К., 2007; Сучасні підходи до створення лікарських засобів на основі рослин родів Евкаліпт та Шавлія (докт. дис.). — Х. 2013; Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз: навч. посібник. — Х. 2009 (співавт.); Системная фитотерапия: учебное пособие. — Х., 2008 (співавт.); Дослідження фенольних сполук листя евкаліпту // Фармаком. — 2005. — № 2/3 (співавт.); Спосіб одержання засобу з протизапальною та анаболічною активністю. Патент України на винахід № 79383. — 2007 (співавт.); Перспективи отримання модифікованого густого спиртового екстракту з листя евкаліпту // Фармацевтичний часопис. — 2011. — № 4 (співавт.); Фенольний склад листя деяких видів шавлії України // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — 2012. — Вип. 21, кн. 4 (співавт.); Фенольний склад деяких представників підроду Sclarea роду Salvia // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2012. — № 3; Терпеноїдний склад листя евкаліпту з різних регіонів світу // Фармаком. — 2012. — № 3; Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з цінеоловмісної рослинної сировини. Патент України на винахід № 89924. — 2010 (співавт.); A new herbal remedy with anabolic activity on the basis of hydrophilic compounds of Eucalyptus leaves // Herba Polonica. — 2008. — Vol. 55. — № 1 (співавт.).


Інші статті автора