ЗУБКОВ Вадим Олексійович

ЗУБКОВ Вадим Олексійович (08.12.1969, сел. Шахтарське, Анадирського р-ну, Магаданської обл., Росія) — доктор фармацевтичних наук (2013), доцент кафедри медичної хімії НФаУ.

Zubkov.tifЗакінчив ХФІ (1991).

Працював: інженер (1991–1996) кафедри органічної хімії Української фармацевтичної академії; завідувач лабораторії моніторингу довкілля м. Чорнобиля (1997); асистент (1998), доцент (2003) кафедри фармацевтичної хімії; доцент (з 2004) кафедри медичної хімії НФаУ.

Напрямок наукових досліджень: розроблення та оптимізація методів синтезу нових БАР гетероциклічної природи на основі метиленактивних вихідних реагентів; раціональний дизайн структур БАР на основі даних віртуального скринінгу та комп’ютерних розрахунків прогнозу біологічної активності серед похідних хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та 2,4-піролідиндіонів з метою створення нових оригінальних та високоефективних ЛП.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10 патентів на способи отримання АФІ ноотропної, анальгезивної, протизапальної, жарознижувальної, антиоксидантної, мембраностабілізувальної, гематостатичної та антикоагулянтної дії.

Основні праці: Синтез, будова, реакційна здатність та біологічна активність похідних 2-іміно-2Н-1-бензопірану (канд. дис.). — Х., 1994; Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та 2,4-піролідиндіонів (докт. дис.). — Х., 2013; Новые производные кумарина: 2-(N-R-имино)-2H-1- бензопираны // Химия гетероциклических соединений. — 1994. — № 6 (співавт.); Рециклизация 2-имино-2Н-1- бензопиранов под действием нуклеофильных реагентов // Химия гетероциклических соединений. — 1996. — № 2 (співавт.); Димеризация N-арил-тетрамовых кислот и их 3-карбэтоксипроизводных // Журн. орган. та фармац. хім. — 2007. — Т. 5, вип. 4 (20) (співавт.); Зручний спосіб одержання 3-(2-метил-4-oксо-1,4-дигідро- хінолін-3-іл)пропанових кислот // Журн. орган. та фармац. хім. — 2011. — № 4(36) (співавт.); 2-Метил-3-фениламинометилхинолин-4-он — потенциальный антидепрессант с ноотропными свойствами // Экспериментальная и клиническая фармакология. — 2012. — Т. 75, № 4 (співавт.); Новые сульфонамидные производые хинолин-2-она как аналоги тиазидных диуретиков // Известия Академии наук. Серия химическая. — 2012. — № 10 (співавт.).


Інші статті автора