ДИСТАНЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

ДИСТАНЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ — одна з форм роздрібної реалізації товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару споживачу. На відміну від традиційної форми, необхідною умовою для здійснення Д.р. є наявність дистанції між споживачем і особою, яка реалізує товар, тому між ними не відбувається особистого контакту. Таким чином, споживач здійснює вибір на підставі візуальних образів товару й текстового опису з використанням різних каналів комунікації (інтернет, поштовий та мобільний зв’язок, телекомунікації та ін.).

Ще в ХІХ ст. Д.р. за допомогою поштового зв’язку набула значної популярності в США, де символізувала один з принципів демократії — право людини купувати будь-які речі незалежно від місця проживання та наявності відповідного асортименту в магазинах. Тому під терміном «Д.р.» до недавнього часу розуміли тільки придбання товарів поштою, коли основним засобом демонстрації товарів споживачу були в основному друковані каталоги. Але останнім часом у зв’язку з появою і стрімким розвитком на ринку нових комунікативних та інтерактивних технологій поняття Д.р. значно розширилося, і тому зараз компанії, що спеціалізуються на Д.р. товарів, застосовують усі можливі канали передавання інформації для збільшення аудиторії й зручності потенційних споживачів.

Розвиток Д.р. є вкрай актуальним і має важливе значення як для соціальної сфери, так і для національної економіки. Особливо важливим є її розвиток для мешканців, які проживають у регіонах і знаходяться на віддаленій відстані від районних центрів з розвиненою інфраструктурою, оскільки система Д.р. дає споживачам можливість вибору з широкого асортименту товарів за цінами, які найчастіше є нижчими за магазинні.

В Україні купівля-продаж товарів за допомогою Д.р. регулюється спеціальними Правилами продажу товарів на замовлення та позаторговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 103, які передбачають можливість купівлі через телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема інтернет. Ці Правила було розроблено на підставі досвіду ЄС, їх положення захищають у першу чергу інтереси споживача.

Асортимент товарів, що реалізуються дистанційно, визначається суб’єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений. В окремих випадках, передбачених законодавством, суб’єкт господарювання, що здійснює реалізацію товарів дистанційно, повинен отримати відповідні дозвільні документи (ліцензія, торговельний патент тощо), так само, як і для здійснення звичайного продажу цих товарів. Вимоги споживачів щодо якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів задовольняються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 103 «Правила продажу товарів на замовлення та позаторговельними або офісними приміщеннями»; Толочко В.М., Медведева Ю.П., Музыка Т.Ф. Изучение опыта легализации интернет-аптек в странах Евросоюза и возможность его использования в Украине // Научные ведомости Белгородского государственного университета. — 2013. — № 11 (154); Internet-pharmacies — analysis of the world experience / Y. Medvedyeva, V. Tolochko, M. Zarichkova, K. Tolochko // International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. — 2012. — Vol. 13.