МАРКУВАННЯ ЛП

МАРКУВАННЯ ЛП (нім. markieren — відзначати, ставити знак) — певний текст, умовні позначення або малюнок, нанесені на товар, частіше на його упаковку, призначені для ідентифікації товару чи його окремих властивостей, доведення до споживача інформації про виробників, про кількісні та якісні характеристики товару.

Увага до М. викликана тим, що фармацевтичний ринок насичений величезною кількістю ЛП (>6 тис. вітчизняних та зарубіжних препаратів у різних лікарських формах) із 67 країн світу, без урахування дієтичних добавок, висуває перед спеціалістами (лікарями та фармацевтами) і споживачами дуже складне завдання щодо достовірної інформації про фармацевтичну продукцію, її властивості, призначення. М. значно полегшує ідентифікацію кожного ЛП. М. може містити три елементи: текст (50–100%), малюнок (0–50%) та умовні позначення або інформаційні знаки (ІЗ) (0–30%). (ДСТУ 4260: 2003).

На упаковку ЛП наноситься М., яке має містити (за Законом України «Про лікарські засоби» зі змінами від 04.04.2013 р. № 183-VII, ст. 12) такі відомості: назва ЛП; найменування підприємства-виробника, його товарний знак і адресу; лікарська форма; якісний і кількісний склад; реєстраційний номер; номер серії; способи застосування; дозування (дозу АФІ в кожній одиниці та їх кількість в упаковці); термін придатності; умови зберігання, заходи застереження. На вторинній упаковці ЛП з 2010 р. шрифтом Брайля зазначається найменування ЛП, доза діючої речовини та лікарська форма. В окремих випадках можна зазначати лише найменування ЛП шрифтом Брайля, що визначає центральний орган виконавчої влади. Останнім часом значного поширення набуло спеціальне маркування товарів, що розробляється в рамках ЄС, інших європейських і міжнародних організацій і містить різні знаки: товарні, відповідності, компонентні, маніпуляційні, попереджувальні, екологічні та ін. Перелік знаків затверджено на міжнародному рівні. Як свідчить практика, при виявленні фальсифікованих ЛП найкращих результатів (>50%) досягають шляхом вивчення М. упаковки та зовнішнього вигляду ЛП.

Закон України «Про лікарські засоби» з доповненнями від 04.04.2013 р. № 183-VII, ст. 12; Наказ МОЗ України від 25.08.2010 р. № 722 «Про затвердження порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля» [Електрон. ресурс]. — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1044-10; Проскочило А.В. Товарознавчі дослідження марковання лікарських препаратів, як складової їх якості / Проскочило А.В., Дем’яненко В.Г., Дем’яненко Д.В., Бреусова С.В. // — Товарознавч. вісн. — 2012. — Вип. 5. — С. 168–177; Тара і паковання спожиткові. Загальні вимоги : ДСТУ 4260:2003. — [Чинний від 2004-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 12 с.


Інші статті автора