КОУЧИНГ

КОУЧИНГ (лат. сoaching — тренування, спільне досягнення) — системне консультативне супроводження клієнта, спрямоване на ефективне досягнення значущих для нього цілей.

Згідно з офіційним формулюванням Міжнародної федерації коучинга «К. — це безперервне співробітництво, яке допомогає клієнтам досягати реальних результатів у своєму особистому та професійному житті. За допомогою процесу К. клієнти поглиблюють свої знання, поліпшують свій ККД і підвищують якість життя».

В основі К. лежить спортивна ідеологія; широко використовуються принципи, аналогії та методи, що застосовуються в спорті. Будь-яке спортивне змагання націлене на перемогу — над суперником, часом, вагою… і, нарешті, над самим собою. К. спрямований на розкриття потенціалу людини для досягнення нею максимального результату.

Зароджений у 80-х роках ХХ ст. в Америці як практична відповідь на потребу сучасного бізнесу в ефективному управлінні К. набув значного поширення та здобув велику популярність спочатку в Америці, а потім — у Європі та в Азії. Вчення, яке виникло на стику психології, менеджменту, філософії, логіки і життєвого досвіду, дуже швидко сформувалося в самостійну науку, в міжгалузеву наукову дисципліну. У бізнес-менеджмент термін «К.» уведений англійським бізнесменом Джоном Уїтмором на початку 90-х років, і вже у 1994 р. Томас Леонард заснував Міжнародну федерацію коучив (ICF), якою було сформульовано основні атрибути самостійної наукової дисципліни — філософію, предмет, об’єкт і методологію. К. як наука відразу розмежувався із психотерапією та консалтингом. У країнах СНД К. з’явився у 1997 р. й до 2001 р. досить міцно увійшов до вжитку.

Первісною передумовою К. є віра в те, що кожна людина — унікальна творча особистість, спроможна досягати неймовірних успіхів. Її стримують лише обмежувальні переконання, які сформовані під впливом оточення та обставин (у К. їх називають гремлінами — шкідливими буркотливими гномами.). У ході К. відбувається мобілізація внутрішнього потенціалу, розвиток необхідних для досягнення цілей здібностей і навичок, опанування передових стратегій отримання результату, підвищення ефективності планування, розкриття та розширення творчих можливостей особистості.

Основне завдання К. — не навчити чого-небудь, а стимулювати самонавчання, щоб у процесі діяльності людина могла сама знаходити і отримувати необхідні знання. Суть цього підходу полягає в розкритті сплячого внутрішнього потенціалу і приведенні в дію системи мотивації кожної окремо взятої людини. Для досягнення своїх цілей мотивована на рух уперед людина може одержати своєрідний додатковий важіль-коуч (див. Коуч).

К. може бути спрямований на реалізацію планів у будь-яких галузях життя: бізнес і кар’єра, творчість і освіта, фізичне здоров’я та духовний розвиток, міжособистісні стосунки і суспільна діяльність. Сьогодні К., який успішно використовується в усіх сферах життя і бізнесу, класифікується за різними ознаками: 1. Залежно від галузі використання: а) корпоративний К.: вищого керівного складу, організаційного розвитку, в менеджменті, лідерства, командний, з HR, персоналу; б) К. у маркетингу: у сфері продажу, розкручуванні з маркетингу, з ціноутворення, рекламний; в) К. у малому бізнесі: з нового бізнесу, підприємництва, з бюджету і планування, фінансовий, спецпроектів, партнерства; г) К. взаємовідносин: взаємовідносин, для закоханих, мережового розвитку, перехідних станів; д) К. успіху: мотиваційний, цілей, результатів, творчості, управління часом, стратегічний, фінансовий, кар’єри, досягнень. 2. За рівнем значущості: стратегічний К. (вирішує завдання стратегічного характеру, які є найбільш значущими для розвитку корпоративного клієнта і містять постановку стратегічної мети, формування методів стратегії та планів досягнення мети); тактичний К. (вирішення локальних завдань тактичного характеру з досягнення основних цілей клієнта); оперативний К. (вирішення поточних завдань життєдіяльності клієнта). 3. За ступенем участі клієнтів: індивідуальний К. (проводиться у вигляді 30–40-хвилинних телефонних сесій за заявленою клієнтом темою і позначеним (наміченим) майбутнім результатом); груповий К. — може бути корпоративним або тематичним. Корпоративний К. передбачає роботу з конкретною компанією щодо розкриття її потенціалу та оптимізації процесів цілепокладання і ціледосягнення. Тематичний К. реалізується у разі загальної заінтересованості групи людей у конкретній тематиці. 4. За форматом: очний К. (особистий, фото-К.) і заочний К. (інтернет-К., телефонний). Процес К: 1) постановка мети та її з’ясування клієнтом; 2) перевірка реальності, приведення цілей у відповідність до потреб, можливостей, потенціалу; 3) побудова програми і деталізованого плану К.; 4) виконання плану із проведенням необхідних змін і отриманням певних результатів; 5) контроль результатів і формування зворотного зв’язку.

Дауни М. Эффективный коучинг. — М., 2005; Максимов В.Е. Коучинг от А до Я. Возможно все. — СПб., 2004; Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. — СПб., 2003; Самоукина Н., Туркулец Н. Коучинг — ваш проводник в мире бизнеса. — СПб., 2004.


Інші статті автора