КОУЧ

КОУЧ (англ. сoach — персональний тренер) — професіонал, який, по-перше, вміє бачити і цінити в людині позитивний потенціал і, по-друге, володіє спеціальними знаннями і навичками, що дозволяють йому допомогти людині самій побачити і розвинути цей потенціал за дуже короткий термін.

До переліку здібностей та вмінь, які є передумовою успішної діяльності К., належать: а) уміння проводити дослідження, здійснювати аналіз і синтез, використовувати індукцію та дедукцію, абстрагування та узагальнення; вміння бачити реальний стан справ, будувати модель ситуації, що склалася; б) управління власними емоціями, здатність до розуміння емоційного стану клієнта, його регулювання; в) креативні здібності, комбінаторне, дивергентне мислення; г) комунікативні здібності, вміння переконувати клієнта, впливати на нього, управляти конфліктами, соціальною поведінкою; д) вольові якості, цілеспрямованість, стресостійкість, велика працездатність; є) володіння сучасними соціально-психологічними, інформаційними технологіями, підходами і методами сучасного менеджменту; здатність освоювати знання в суміжних галузях; прагнення до безперервного навчання; ж) уміння самому робити те, чого К. навчає клієнта, тобто постійно вдосконалюватися, розвиватися, проводити особистісні зміни.

Трудові функції К: сприяти клієнту в постановці збалансованих особистих, професійних чи інших цілей, оптимальної розстановки пріоритетів; сприяти створенню оптимальних стратегій і планів щодо їх реалізації; виявляти і сприяти розвитку якостей і компетенцій клієнта, необхідних для досягнення заявлених ним цілей; сприяти виробленню та впровадженню нових моделей поведінки, освоєнню нових навичок, упровадженню особистих, професійних, управлінських та організаційних змін; стимулювати підвищення усвідомленості прийнятих рішень і прийняття особистої відповідальності за їх реалізацію та можливі наслідки, перевірку екологічності цих рішень для людини, організації та суспільства в цілому; формувати мотиваційне середовище, концентрувати увагу на досягненні поставлених цілей; забезпечувати клієнту якісний, заснований на фактах, зворотний зв’язок, спрямований на підвищення ефективності, результативності та навченості; сприяти підвищенню якості соціальних і професійних комунікацій; демонструвати високий рівень міжособистісної взаємодії; забезпечувати профілактику професійного вигорання, сприяти підвищенню стресостійкості; сприяти підвищенню ефективності процесів управління змінами, управління знаннями, організаційного розвитку, формування та розвитку кадрового резерву та корпоративно-соціальної відповідальності, наставництва та менторингу в організаціях, на виробництві, в освітніх закладах, у системах підвищення кваліфікації, в державних структурах, у рамках соціальних і підприємницьких проектів та ініціатив; здійснювати професійну діяльність відповідно до принципів конфіденційності, балансу, відсутності конфлікту інтересів та інших вимог Етичного кодексу К.; навчати професійних К., К.-компетентних фахівців, викладачів, які навчають коучингу.

Основний принцип у роботі К. — принцип відсутності експертної позиції, який полягає в тому, що: а) К. не продає готового рішення і навіть не пропонує готових компонентів цього рішення. Він продає замовнику свою допомогу в пошуку його власних рішень. К. ніколи не озвучує своєї думки стосовно завдання, не пропонує своїх варіантів, не дає порад. Основне завдання К. — ставити запитання, при відповіді на які людина може не лише визначити свої проблеми, але й знайти шляхи їх вирішення. Приклади з досвіду клієнтів, зі свого особистого досвіду даються К. для того, щоб «підхльоснути» уяву і творчість замовника. Все це дозволяє піднятися над проблемою, побачити її з інших боків. Ефективність визначається тим, чи досягнуто результату, чи ні; б) у коучингу учасник тренінгу сам вирішує, що йому необхідно і чого він бажає, а завдання К. — створити умови для прийняття рішення; в) К. працює виключно із сучасного з майбутнім; г) коучинг є більш конкретизованим, аніж, напр., психотерапія, він спрямований на конкретну мету і завдання.

Основні інструменти в роботі К.: конструктивний діалог, нейролінгвіністичне програмування, психодрама, методи когнітивної психології, навіть гіпноз. Клієнт має подивитися на себе, на світ іншими очима. У середньому термін контракту К. з клієнтом — 6 міс. Графік робіт обговорюється індивідуально. Бесіди — від 10 хв до 2–3 год. Є навіть формат телефонного сеансу, який триває в середньому 30 хв.

Дауни М. Эффективный коучинг. — М., 2005; Максимов В.Е. Коучинг от А до Я. Возможно все. — СПб., 2004; Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. — СПб., 2003; Самоукина Н., Туркулец Н. Коучинг — ваш проводник в мире бизнеса. — СПб., 2004.


Інші статті автора