ВОДА НАДЧИСТА

ВОДА НАДЧИСТА — вода, яка має більш високий ступінь очищення. Термін з’явився внаслідок розвитку високоефективних та високотехнологічних інструментальних методів аналізу, дуже поширених на сьогодні у виробничих, наукових та контрольно-аналітичних лабораторіях, а також у зв’язку з появою сучасної молекулярної біології, генної інженерії, біотехнології тощо.

Для характеристики В.н. введені такі показники, як опір води, який характеризує кількість розчинених електролітів (іонів) та має одиницю вимірювання МОм·см; кількість неорганічних часток (або механічних включень) і твердий залишок вуглецю, що характеризує кількість органічних речовин та має одиницю вимірювання мкг/л. Також наведено показники, що характеризують кількість пірогенів (енд/мл) та бактерій (КОЕ/мл). Залежно від галузі використання додатково можуть визначатися такі кількісні показники, як вільний хлор, важкі метали, кремній. Таким чином, В.н. характеризується як вода реагентної якості, що має опір не менше 18 МОм·см, вміст твердого залишку вуглецю не більше 20 мкг/л. Для її отримання використовують комплекс різних технологій, що містять очищення на іонообмінних смолах, адсорбцію, ультрафіолетове фотоокиснення, депірогенізуючу ультрафільтрацію.

В.н. широко застосовують в інструментальному аналізі та біологічних дослідженнях: рутинній високоефективній рідинній хроматографії, високоточному аналізі зразків, атомно-емісійній спектроскопії, капілярному електрофорезі, ультрафіолетовій спектрофотометрії, іонній хроматографії, газовій хроматографії та хроматомас-спектрометрії, мас-спектрометрії на індуктивно зв’язаній плазмі крові, аналізі на вміст органічного вуглецю, у молекулярній біології, біотехнології, при клонуванні ДНК, електрофорезі, у виробництві моноклональних антитіл, у роботі з культурами кліток, штучному заплідненні, аналітичних працях у галузі мікроелектроніки, фармацевтичних виробництв та мікроелектронній промисловості.

Провідний український лабораторний портал [Електронний ресурс] режим доступу http://www.labprice.ua. Сучасні фармацевтичні технології: Навч. посібник / За ред. О.А. Рубан. — Х., 2012.


Інші статті автора