СПРЯЖЕНІ РЕАКЦІЇ

СПРЯЖЕНІ РЕАКЦІЇ — дві (самоспряжені) реакції, котрі мають принаймні один спільний реагент, так званий актор, і одночасно відбуваються у системі. Характеризуються тим, що одна з них зумовлює або прискорює іншу. Речовина, яка реагує з актором самовільно, називається індуктором, яка реагує лише в присутності індуктора — акцептором. Напр., арсеніт-іон AsO33– (акцептор) реагує з киснем О2 (актор) у водному розчині лише одночасно з окисненням сульфіт-іонів SO32– (індуктор). Спряження реакцій часто називають хімічною індукцією, а відношення прореагованих кількостей акцептора і індуктора — фактором індукції. Спряження реакцій пояснюється тим, що під час взаємодії актора з індуктором утворюються проміжні активні частинки (атоми, вільні радикали), які реагують з акцептором. Реакції, в яких індуктором є один із продуктів, називаються самоспряженими; вони прискорюються у міру їх перебігу і зазвичай належать до автокаталітичних реакцій (див. Автокаталітичні реакції). Напр., HBrO3 дуже повільно реагує з HAsO2, але реакції прискорюються внаслідок утворення HBr, який, реагуючи з HBrO3, дає HBrO і HBrO2. Останні швидко окиснюють HAsO2. С.р. відіграють важливу роль у біохімії. Біосинтез білків і нуклеїнових кислот у клітині — реакції, спряжені з гідролізом пірофосфатного зв’язку в АТФ.

Большой энциклопедический словарь. Серия «Большие энциклопедические словари» Химия / Под ред. И.Л. Кнунянц. — М., 1998; Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. — М., 1978.


Інші статті автора