СПРИЙМАННЯ

СПРИЙМАННЯ, перцепція (лат. perceptio — сприймання) — психічний процес цілісного відображення предметів, явищ, ситуацій і подій, що виникає внаслідок безпосередньої дії фізичних подразників на рецепторні поверхні органів чуття. Разом з процесами відчуття С. забезпечує безпосередньо чуттєве орієнтування в навколишньому світі. На відміну від відчуттів, які відображають тільки окремі властивості і якості предметів, С. дає їх цілісний образ. Фізіологічною основою С. є тимчасові нервові зв’язки в корі великих півкуль головного мозку, які утворюються під впливом стійких комбінацій різних подразників. Будь-яке С. містить руховий (моторний) компонент (обмацування предметів рукою, порух очей при розгляданні та ін.) і складну аналітико-синтетичну діяльність мозку з синтезу цілісного образу. Процес цілеспрямованого С. об’єкта складається з таких перцептивних дій: пошуку об’єкта, виділення найхарактерніших його ознак, пізнавання об’єкта, тобто віднесення його до певної категорії речей та явищ. Основними властивостями С. є предметність, цілісність, константність і категоріальність, осмисленість, структурність, вибірковість. Важливою особливістю С. є його залежність від минулого досвіду знань, змісту і завдань виконаної діяльності, індивідуально-психологічних відмінностей людей (потреб, нахилів, інтересів, мотивів, емоційних станів та ін.). Під впливом цих факторів створюється характерна для кожної людини аперцепція, що зумовлює значні розбіжності при сприйнятті одних і тих самих предметів різними людьми або однією людиною в різний час. Індивідуальні особливості С. виявляються в точності, швидкості й повноті відображення об’єкта, співвідношенні в цьому процесі аналізу й синтезу, образних, раціональних та емоційних його компонентів. Від властивостей С. як чуттєвої основи абстрактно-логічного мислення, формування понять залежить ефективність засвоєння фармацевтичної термінології студентами і спеціалістами.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., 1997; Копорулина В.Н., Смирнова М.Н., Гордеева Н.О. и др. Психологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. Неймера. — Ростов-на-Дону, 2003; Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. — М., 1990; Степанов С. Популярная психологическая энциклопедия. — М., 2003.


Інші статті автора