СПОСТЕРЕЖЕННЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ є формою маркетингових досліджень (див. Маркетингові дослідження), за допомогою яких здійснюється систематичне, планомірне вивчення поведінки того або іншого об’єкта чи суб’єкта. С. не залежить від готовності спостережуваного об’єкта повідомляти інформацію. С. — це процес відкритого або прихованого від спостережуваного збору і реєстрації подій або особливих моментів, пов’язаних з поведінкою об’єкта, що вивчається. Предметом С. у фармації можуть бути переваги і поведінка споживачів ЛП; переміщення фармацевтичних товарів; дослідження мерчандайзингу в аптеках та ін. Перевагами методу С. є: незалежність від бажання об’єкта щодо співробітництва, від здатності досліджуваних до словесного виявлення суті справи; можливість забезпечення більш високої об’єктивності; можливість сприймання неусвідомленої поведінки (вибір товарів у магазині, аптеці); можливість урахування ситуації, особливо при С. і за допомогою приладів. С. має поряд з цим і недоліки: важко забезпечити репрезентативність, тому що С. вимагає, як правило, спеціальних умов (напр., поведінка відвідувачів в аптеці: можна спостерігати тільки тих, хто прийшов, випадковий вибір об’єктів неможливий); суб’єктивність сприйняття тим, хто спостерігає; селективне С.: поведінка об’єктів може відрізнятися від природної, якщо С. відкрите (ефект С.). Недоліком С. є також неможливість виявлення думок, уявлень, знань людей. Тому на практиці С. зазвичай використовують спільно з іншими методами досліджень.

Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008; Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технология. — Днепропетровск, 1998.


Інші статті автора