ТРЕНІНГ

ТРЕНІНГ (англ. train, training) — багатофункціональний метод психологічного впливу на особистість, що виконує перетворювальну, коригувальну, профілактичну та адаптивну функції та означає: навчання, виховання, тренування, дресирування.

Т. як форма навчальної діяльності сприяє формуванню та розвитку професійно важливих знань, умінь, навичок, якостей та властивостей особистості; дає можливість його учасникам розвивати форми професійної поведінки, пов’язані з високою саморегуляцією, самоконтролем, упевненістю в собі та своїх силах, відповідальністю і самостійністю. В умовах Т. реалізується фактор власної активності його учасників, оскільки в ході занять вони постійно виконують різні дії, обговорюють і відтворюють професійні ситуації. Цінність Т. полягає в можливості подолання обмежень, властивих традиційним методам навчання. Успішність його проведення залежить від прагнення учасника до самовдосконалення, активності, відкритості. У процесі Т. створюється можливість негайного співвідношення отриманої інформації та діяльності, емоційного переживання нових моделей поведінки та пов’язаних із ними результатів, що забезпечується дією зворотного зв’язку. Існує декілька видів Т.: психологічний тренінг (форма активного навчання, яка дозволяє особистості самостійно формувати уміння та навички в міжособистісних стосунках, розвивати якості та здібності пізнання і розуміння себе й інших у процесі спілкування); соціально-психологічний Т. (засіб розвитку компетентності у спілкуванні); перцептивний Т. (розвиток здібностей адекватного та повноцінного пізнання себе та інших людей і стосунків, що складаються у процесі спілкування); Т. особистісного росту (робота над глибинними особистісними установками учасників, спрямована на духовне і професійне зростання індивіда); бізнес-Т. (удосконалення навичок, необхідних для конкретної професії або виду діяльності: Т. продажів, Т. переговорного процесу, Т. для керівного персоналу тощо).

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. — М., 1981; Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологи. — М., 1984; Психология профессиональной подготовки / Под ред. Г.С. Никифорова. — СПб., 1993.


Інші статті автора