СПІРАМІЦИН

СПІРАМІЦИН (Spiramycinum), (4R,5S,6S, 7R,9R,10R,16R)-(11E,13E)-6-[O-2,6-дидезокси-3-С-метил-α-Lрибо-гексопіранозил-(1-4)-(3,6-дидезокси-3-диметиламіно-β-D-глюкопіранозил)окси]-7-формілметил-4-гідрокси-5-метокси-9,16-диметил-10-[(2,3,4,6-тетрадезокси-4-диметиламіно-Dеритро-гексопіранозил)окси]оксациклогексадека-11,13-дієн-2-он.

С43H74N2O14                                  Мол. м. 843

Spiramycinum.ai

АФІ природного походження. Білий або ледь жовтий порошок, гігроскопічний, малорозчинний у воді, легкорозчинний в ацетоні, етанолі і метанолі, помірнорозчинний в ефірі; рН 5% водно-метанольного розчину від 8,5 до 10,5; [α] від –80° до –85° 2% розчин в оцтовій кислоті 10%; УФ-спектр 0,1% метанольного розчину: λmax 232 нм (А=160); ІЧ-спектр, см–1: 994, 1016, 1122, 1052, 1163, 1730 (KBr). Зберігають у щільно закупореній тарі.

Ідентифікують за УФ-спектром субстанції в інтервалі λ від 220 до 350 нм; методом ТШХ у системі 2-пропанол — розчин амонію ацетату 15% (доведений розчином натрій гідроксиду до рН 9,0) — етилацетат (4:8:9). Хроматограму проявляють анісовим альдегідом; водний розчин субстанції підкислюють 0,05 М кислотою сірчаною, нейтралізують 0,1 М розчином натрію гідроксиду до рН 8,0, додають кислоту сірчану і спостерігають появу коричневого забарвлення. Кількісно визначають мікробіологічно.

Фармакологічна група. J01F A02 — антибактеріальні засоби для системного застосування. Макроліди.

Фармакологічний ефект. Антибактеріальний (бактеріостатичний), антипротозойний.

Застосування. Інфекційно-запальні захворювання, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції, що передаються статевим шляхом, а також токсоплазмоз, профілактика менінгококового менінгіту, ревматизму.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора