СПИРТИ БУТИЛОВІ

СПИРТИ БУТИЛОВІ — безколірні рідини з характерним спиртовим запахом; триметилкарбінол має запах камфори. Відомі такі С.б.:

  • нормальний бутиловий спирт (бутанол-1), пропілкарбінол:

Spurt_butulovuj_1.ai

С4Н10О, мол. м. 74,12;

  • нормальний вторинний бутиловий спирт (бутанол-2, метилетилкарбінол):

Spurt_butulovuj_2.ai

  • ізобутиловий спирт (2-метилпропанол-1):

(СН3)2СН2СН2ОН

  • триметилкарбінол (2-метилпропанол-2):

(СН3)3СНОН

Фізичні властивості С.б. наведені в таблиці. Характерним є те, що з етанолом і етиловим етером вони змішуються в будь-яких співвідношеннях.

Таблиця. Фізичні властивості спиртів бутилових

Спирти Тпл, оС Ткип, оС d204 n20D Розчинність, г/100 мл води Азеотр. суміш% спирту/Ткип, оС
н-Бутиловий –79,9 117,4 0,8099 1,3993 9 (15о) 62,2/ 92,6
Вторинний –114,7 99,5 0,8060 1,3949 12,5 (20о) 72,7/ 87,5
Ізобутиловий –108 107,5 0,8027 1,3878 10 (15о) 66,8/ 89,8
Триметилкарбінол 25,0 –25,5 82,9 0,7887 1,3954 необмеж. 88,2/ 79,9

С.б. застосовуються: бутанол-1 — як розчинник у виробництві нітролаків, етилцелюлози, смол; бутанол-2 — як екстрагент для жирів і розчинник для нітроцелюлози і лаків; спирт ізобутиловий — як розчинник для олій, лаків; триметилкарбінол — у синтезі миючих засобів, денатурації етанолу, одержанні штучного мускусу.

Жогло Ф.А. Неводні розчинники: характеристика, властивості та застосування в технології готових лікарських форм. — Львів, 2002.


Інші статті автора