СПИРТИ АМІЛОВІ

СПИРТИ АМІЛОВІ — аліфатичні насичені спирти; безколірні рідини з характерним сивушним запахом, розчинні в органічних розчинниках, змішуються з рослинними і мінеральними оліями, розчиняють смоли і камеді, утворюють азеотропні суміші з водою.

С3Н12ОН                              Мол. м. 88,15.

С.а. входять до складу сивушної олії. Фізичні властивості наводяться в таблиці.

Таблиця. Фізичні властивості спиртів амілових

Спирти Тпл, оС Ткип, оС/760 мм d204 n20D Розчинність, г/100 мл води
Пентанол-1
С4Н8СН2ОН
–78,8 138,0 0,8144 1,4099 2,7 (22о)
Пентанол-2
С3Н7СНОНСН3
119,9 0,8303 1,4178 5,3 (30о)
Пентанол-3
2Н5)2СНОН
–75 115,6 0,8218 1,404
2-метилбутанол-1
(СН3)2СНСН2ОН
–177,2 132,0 0,812 1,4053 2,67 (22°)
2-метилбутанол-2
С2Н5СОН(СН3)2
–9,1 102,3 0,809 1,4058 14 (30°)
3-метилбутанол-2
(СН3)2СНСНОНСН3
111,5 0,819 1,4095
2,2-диметилпропанол-1
(СН3)3ССН2ОН
53 113–114 0,812

С.а. застосовуються як розчинники.

Жогло Ф.А. Неводні розчинники: характеристика, властивості та застосування в технології готових лікарських форм. — Львів, 2002.


Інші статті автора