УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ

УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ — це сукупність необхідних нових та інших сучасних і репрезентативних даних, які сприятимуть якісному прийняттю управлінських рішень та управлінській діяльності. Інформація відображає стан і зміни стану певної системи (див. Інформація). Різноманітність станів системи, що відображається, породжує різноманітність інформації. У цьому розумінні рух інформації визначає рух системи. Поняття інформації прийнято пов’язувати з певною системою в тому розумінні, що для її одержання та циркуляції необхідний об’єкт, який є джерелом інформації, та суб’єкт, заінтересований у ній. За характером, сферами виникнення, призначенням та формами закріплення (фіксації) У.і. поділяють на три великі класи: 1. Науково-технічна інформація — джерелом виникнення її є результати наукових досліджень учених та фахівців у різноманітних галузях діяльності. Ці відомості містяться в науково-технічній літературі, патентах, проектно-конструкторській і технологічній документації. 2. Власне У.і. виникає безпосередньо у процесі управління. Це планова, нормативна та інша інформація, необхідна для управління організацією. Така інформація міститься в господарських договорах, заявках та замовленнях, різноманітних розпорядчих документах. 3. Обліково-статистична інформація — її джерелом є результати діяльності адміністративно-господарських одиниць. Вона створюється як узагальнення даних про факти та явища, що сталися, відбуваються чи можуть відбутися. Фіксується ця інформація у спеціально створених документах (формах), має періодичний характер. Обліково-статистична інформація призначена для використання як вихідна для прийняття рішень, оскільки на її основі формується уявлення про фактичний стан виробничо-господарських та соціально-економічних процесів, про досягнуті темпи розвитку галузей діяльності, зростання прибутків тощо. У.і. зазнає ряду операцій: 1. Передавання інформації — це переміщення її якимось каналом зв’язку від джерела до споживача, основним принципом якого є проходження її найкоротшим шляхом з мінімальними витратами часу і праці. 2. Перетворення інформації передбачає аналітико-синтетичне виявлення її змісту та підготовку нової форми (вторинної) інформації. Її мета — надати інформації зручного для використання вигляду. 3. Обробка інформації — сукупність різних дій, здійснюваних над наявною інформацією, які приводять до тієї чи іншої зміни її виду або характеру подання.

Почепцов Г.Г. Теорія і практика комунікації. — М., 2005; Сучасні концепції менеджменту / За. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. — К., 2007.


Інші статті автора