СПИННОМОЗКОВА РІДИНА

СПИННОМОЗКОВА РІДИНА (лат. liqnor cerebrospinalis) утворюється в шлуночках мозку шляхом пропотівання плазми крові крізь стінки судин, а також секретується клітинами судинних сплетінь. Зі шлуночків вона надходить у цистерни мозку та субарахноїдальний простір. За добу в нормі утворюється 400–600 мл С.р. Загальноклінічне дослідження С.р. має важливе діагностичне значення при захворюваннях ЦНС та мозкових оболонок, таких як енцефаліти (запалення головного мозку), менінгіти (запалення твердої мозкової оболонки), арахноїдити (запалення павутинної оболонки), сифіліс мозку, порушеннях мозкового кровообігу, пухлини, травми. Загальноклінічне дослідження С.р. включає визначення її фізико-хімічних властивостей і клітинного складу. Показники С.р. у нормі наведені в таблиці.

Таблиця. Показники С.р. в нормі

Характеристика Показник
Колір Безбарвна
Прозорість Прозора
Щільність:
 • люмбальна рідина
1,006–1,007
 • вентрикулярна рідина
1,002–1,004
Реакція
Білок: Слабколужна
 • люмбальна рідина
0,20–0,30 г/л
 • вентрикулярна рідина
0,10–0,22 г/л
Глобулінові реакції:
 • реакція Панді
Негативна
 • реакція Нонне —Апельта
Негативна
Глюкоза:
 • люмбальна рідина
2,8–3,9 ммоль/л
 • вентрикулярна рідина
2,8–3,9 ммоль/л
Хлориди:
 • люмбальна рідина
120–130 ммоль/л
 • вентрикулярна рідина
120–130 ммоль/л
Цитоз:
 • люмбальна рідина
7–10 клітин/3 мкл (2–3·106/л)
 • вентрикулярна рідина
0–3 клітин/3 мкл (0–1·106/л)
Вивчення нативних і забарвлених препаратів Нейтрофіли — 2–4%
Лімфоцити — 60±20%
Моноцити — 30±10%
Еозинофіли та епендимоцити — рідко

Зилва Дж.Ф., Пэннел П.Р. Клиническая химия в диагностике и лечении. — М., 1988; Капитаненко А.П., Дочкин И.И. Клинический анализ лабораторных исследований / Под ред. чл-.кор. АМН СССР генерал-лейтенанта медицинской службы Гембицкого Е.В. — М., 1988; Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка лабораторных исследований. — М., 2002.


Інші статті автора