TS-полісахарид

TS-ПОЛІСАХАРИД (TSP) — полісахарид насіння тамаринду (індійського фініка), що виявляє мукоміметичні, мукоадгезивні та псевдопластичні властивості. TS-п. за молекулярною структурою складається з основного ланцюга, що нагадує целюлозу, і бічних ланцюгів, що складаються із ксилози та галактоксилози; хімічна структура (рисунок) подібна до трансмембранного муцину-1 (MUC1). Доведено, що муцини відіграють важливу роль у забезпеченні стабільності слізної плівки — трансмембранний муцин MUC1 сприяє розподілу гелеутворювального муцину MUC5, який пов’язаний із розчинним муцином MUC7, та утворюють спільно з водянистим шаром слізної плівки єдиний водянисто-муциновий шар. Порушення продукції трансмембранних муцинів відіграють значну роль у патогенезі синдрому «сухого ока» (див. Синдром «сухого ока»), тому йде активний пошук полімерних основ препаратів «штучної сльози» (див. Штучна сльоза), максимально наближених за молекулярною структурою до MUC1. «Муциноподібна» молекулярна структура TS-п. зумовлює наявність у нього оптимальних мукоадгезивних властивостей — він утримується в слізній плівці протягом тривалого часу та концентрується в ділянках, в яких є муцин. Подібність структури TS-п. і ендогенного муцину MUC1 дозволяє препарату штучної сльози на полімерній основі TS-п. тривалий час зв’язуватися також і з поверхнею епітеліальних клітин рогівки і кон’юнктиви. Експериментальні дослідження з використанням очних розчинів, що містять 0,5; 1,0 і 2% TS-п., показали, що всі речовини зберігалися на поверхні рогівки до 2 год, добре переносилися і не викликали рефлекторної сльозотечі. Результати численних позитивних експериментальних і клінічних досліджень свідчать, що застосування офтальмологічного препарату штучної сльози, розробленого на основі 0,5% розчину TS-п., є перспективними для лікування синдрому «сухого ока».

TS-полісахарид (TSP)

Бржеский В.В. Современные возможности замещения муцинового слоя прероговичной слезной пленки. Обзор // Офтальмология. — 2011. — Т. 8. — № 1; Бржеский В.В., Сомов Е.Е. Роговично-конъюнктивальный ксероз (диагностика, клиника, лечение). — СПб., 2003; Майчук Ю.Ф., Яни Е.В. Препарат нового патогенетического действия в терапии болезни сухого глаза // Рефр. хирургия и офтальмол. — 2011. — Т. 11. — Вып. 2; Paulsen F., Langer G., Hoffmann W., Веny М. Human lacrimal gland mucins // Сеll Tissue Res. — 2004. — Vol. 316; Pflugfelder S.C., Solomon А., Stern M.E. The diagnosis and management of dry еуе: а twenty-five-year review // Соrnеа. — 2000. — Vol. 19.


Інші статті автора