СПАДКОВІСТЬ

СПАДКОВІСТЬ — процес передачі в низці поколінь подібних ознак згідно з певними біологічними законами. Передача спадкових ознак і властивостей здійснюється в процесі розмноження. Основою розмноження є поділ клітин. В основі будь-якого виду поділу клітин, а значить і розмноження, лежить молекулярний механізм реплікації ДНК. Генетичний матеріал подвоюється, а потім рівномірно поділяється між дочірніми клітинами (див. Мітоз, Мейоз). При статевому розмноженні передача ознак здійснюється через гамети — яйцеклітини і сперматозоїди (див. Стать), при безстатевому — через соматичні клітини. Кожен вид організмів відтворює себе практично без змін з покоління в покоління протягом тисячоліть. В основі цього явища лежить висока стабільність спадкового матеріалу — молекул ДНК. Відомо багато закономірностей С. Цей процес залежить від багатьох причин, наприклад від того, в яких хромосомах знаходяться гени (див. Взаємодія генів), скільки генів визначають ознаку, домінантні вони або рецесивні, зчеплені або незчеплені (див. Ген) тощо.

Жегунов Г.Ф., Жегунова Г.П. Цитогенетические основы жизни. — Х., 2004; Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. — Вінниця, 2004.


Інші статті автора