СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ — фінансування соціального розвитку персоналу підприємства. С.п. передбачає закладення у бюджет ФП коштів на: придбання та оплату санаторних путівок для персоналу; організацію відпочинку працівників; безкоштовне харчування або талони на придбання комплексних обідів (обмеженої вартості); оплату лікування; часткову або повну сплату страхових внесків на різні види страхування; надання безвідсоткових кредитів на придбання побутової техніки, автомобіля, оплату комунальних послуг; участі у тренінгах та семінарах; надання у безоплатне користування автомобіля, який належить підприємству; безкоштовний мобільний зв’язок тощо. Як правило, соціальний пакет є нефінансовою частиною компенсації (винагороди за працю). Визначення конкретного розміру (обсягу) С.п. має індивідуальний характер і зазвичай розглядається в кожному окремому випадку (щодо окремої посади чи відділу).

На ФП визначення та затвердження переліку і порядку надання працівникам соціальних благ (які надаються понад встановлені законодавством гарантії) здійснює керівництво, яке виділяє кошти на такі потреби. Виділення коштів на додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників здійснюється на підставі наказу керівника ФП, відповідно до законодавства, установчих документів, колективного договору. У першу чергу переваги та пільги у сфері соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування надаються працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов’язки. Працівники мають право вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної політики підприємства. Джерелом фінансування витрат на соціальний пакет є чистий прибуток ФП, що залишається після сплати всіх податків. Видатки на фінансування соціального розвитку персоналу, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників передбачаються з розрахунку на рік. При вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг та компенсацій враховуються фінансові можливості певного ФП. С.п., що надається працівникам, передбачає умови праці на певному ФП, а також перелік соціальних заходів та пільг, які спрямовані на підвищення зацікавленості працівників у ефективній праці та на залучення нових перспективних працівників. Як правило, С.п., який надається співробітникам ФП, містить корпоративне харчування, страховий поліс добровільного медичного страхування, медичний пункт, власний спортивний зал, систему організації дозвілля співробітників, систему безперервного професійного навчання співробітників. На окремих ФП розроблені та діють такі соціальні програми: пільги та гарантії для працівників підприємства, соціальний захист непрацюючих пенсіонерів, соціальний захист жінок — працівниць підприємства, програми роботи з молоддю, оздоровлення працівників підприємства та їх дітей, розвиток культури та спорту.

Бычин В.Б. Организация и нормирование труда. — М., 2005; Владимирова М.П. Экономика труда. — М., 2002; Шепеленко С.Г. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. — М.: Ростов-на-Дону, 2004.


Інші статті автора