НАВЧАЛЬНА ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ

НАВЧАЛЬНА ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ — складова частина курсу ботаніки, яка є важливим етапом у підготовці спеціалістів-провізорів і дозволяє поглибити та розширити теоретичні знання. Мета Н.п.п. — узагальнити та закріпити знання з фармацевтичної ботаніки, удосконалити практичні навички у визначенні рослин із різних таксонів, а також дослідити умови зростання представників різних екологічних груп рослин у природних фітоценозах. Безпосередньо в природі студенти мають можливість вивчити рослини та їх групи, ознайомитися з річними та сезонними змінами рослин, особливостями їх розмноження та поширення залежно від умов існування, адаптаційним пристосуванням у дикій природі та культурі. Під час Н.п.п. студенти навчаються правильній поведінці у природі та дбайливому ставленню до неї; візуально відрізняти найбільш характерні для певного регіону види дикорослих та культивованих рослин, правильно визначати та описувати рослини, засвоювати основи геоботанічного опису різноманітних фітоценозів у природі.

Н.п.п. може проводитися у ботанічних садах та оранжереях, на ділянках у полях науково-дослідних інститутів, лісових масивах, на луках, біля озера, річки, у міських парках, навчальних лабораторіях тощо. Під час Н.п.п. студенти мають змогу виробити навички техніки збору та гербаризації рослин, монтування гербарію.

Н.п.п. передбачено щоденні тематичні екскурсії, під час яких студенти отримують відомості про рослинний світ, проводять спостереження, збирають рослинний матеріал, виконують запропоновані викладачем завдання. Потім у лабораторії проводиться упорядкування зібраного рослинного матеріалу — його морфолого-екологічний опис, визначення рослин за визначником, закладання і монтаж гербарію тощо. Стислий зміст екскурсії, результати спостережень, практичні завдання, висновки студенти відображають у щоденнику.

Крім великого виховного значення, Н.п.п. сприяє не лише засвоєнню навчального матеріалу, але й розвиває спостережливість, привчає студентів науково мислити, розширює світогляд, допомагає набути практичних навичок щодо догляду за рослинами. Усім матеріалом літня практика створює основу для подальшого проходження курсу фармакогнозії.

Руденко В.П., Сербин А.Г., Городнянская Л.М. и др. Ботаника. Учебно-полевая практика: Учебник. — Х., 2001; Сербин А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка: Підруч. — Х., 2007.