СОРБЕНТИ

СОРБЕНТИ (лат. sorbere — поглинати, всмоктувати) — тверді речовини або рідини, які здатні поглинати гази, пару та розчинені речовини. Такі С., як активоване вугілля, cиліцію діоксид, алюмінію оксид, магнію оксид, цеоліти, синтетичні іонообмінні смоли, окиснений крохмаль, окиснена целюлоза, флуоровані вуглеводні тощо, широко застосовують у фармацевтичній промисловості (див. Адсорбенти, Іоніти, Іонний обмін, Сорбція). У медичній практиці як С. найчастіше використовують вугілля активоване, гідрогель метилкремнієвої кислоти та поліфепан.

Кабачний В.І. , Осипенко Л.К., Грицан Л.Д. та ін. Фізична та колоїдна хімія. — Х., 1999; Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. — М., 2000. — Т. 2; Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / Под ред. А.А. Чуйко. — К., 2003; Сорбенты и их клиническое применение: Пер. с англ. / Под ред. К. Джиордано. — К., 1989.


Інші статті автора