СОМАТИЧНА ГІБРИДИЗАЦІЯ

СОМАТИЧНА ГІБРИДИЗАЦІЯ (грец. soma — тіло) — злиття двох або кількох соматичних клітин (нестатевих) в одну загальну клітину. Може відбуватися у живому організмі або при штучному культивуванні клітин. Експериментальним шляхом можна сполучити в одній клітині різні геноми, що належать до найвіддаленіших у систематичному відношенні організмів, між якими статева гібридизація неможлива. Одержано віддалені гібриди соматичних клітин: людини і кроля, людини і комара, людини і моркви, корови і норки. Гібридні клітини можна виділити в процесі селекції й підтримувати у вигляді чистої культури. При С.г. виникають як істотно гібридні клітини (коли зливаються і ядра), так і гетерокаріони (зливається цитоплазма). Гетерокаріони утворюються при злитті клітин філогенетично віддалених організмів; вони нездатні до поділу, але довго залишаються життєздатними. Для збільшення здатності тваринних клітин до С.г. їх обробляють активованим вірусом Сендай; рослинні клітини перетворюють на протопласти, руйнуючи їхню клітинну оболонку ферментами. С.г. широко застосовують для дослідження генетичних основ біологічних явищ, зокрема для картування генів у хромосомах, генетичного аналізу соматичних клітин вищих організмів з метою вивчення клітинного диференціювання природи злоякісних пухлин і пригнічення їхнього росту тощо. У селекції рослин С.г. має велике значення для вирощування із злитих протопластів гібридних форм видів, що не схрещуються між собою.

Біологічний словник. — К., 1986; Біотехнологія: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. — М., 1987.


Інші статті автора